ikonka

Bezpłatna pomoc biura

LGD - Przyjazne Mazowsze zaprasza swoich wnioskodawców i beneficjentów do korzystania z bezpłatnej pomocy Biura.

Pracownicy Biura LGD - Przyjazne Mazowsze udzielają pomocy wnioskodawcom i beneficjentom

działań realizowanych w ramach Leadera w PROW 2007-2013 dotyczących takich spraw jak:

• prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,

• prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,

• wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,

• przygotowywania odpowiedzi na pisma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego skierowane do naszych wnioskodawców lub beneficjentów w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy,

• przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli wnioskodawców i beneficjentów,

• spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

Z naszą pomocą będzie łatwiej pokonać bariery. Zapraszamy do korzystania z naszych bezpłatnych porad!

Małgorzata Najechalska

LGD - Przyjazne Mazowsze

Prezes Zarządu

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność