ikonka

Analiza ankiet - kryteria wyboru projektów

Szanowni Państwo,
przekazujemy analizę ankiet, które były przeprowadzone podczas posiedzenia Rady Decyzyjnej w dniu 17/07/2014 r. Badania zrealizowaliśmy w celu pozyskania informacji,na temat wagi istotności kryteriów oceny projektów. LGD – Przyjazne Mazowsze przygotowuje się do nowego okresu programowania i tworzenia nowej strategii rozwoju. Informacje zawarte w ankietach uzupełniają nasze dotychczasowe doświadczenia a także ograniczą ryzyko nieobiektywnego podejmowania decyzji przy wyborze projektów w nowej perspektywie.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiet oraz przekazywania swoich uwag i spostrzeżeń dotyczących kryteriów wyboru projektów.

Pobierz Analizę

Ewelina Gościcka

Zastępca Prezesa

LGD - Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność