Szanowni Państwo
W dniu 7 grudnia 2017 r. Biuro LGD-Przyjazne Mazowsze jest nieczynne, pracownicy uczestniczą w konferencji. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 884-853-845.

PLAKAT A2 lgd 2017 1
 
 

PROGRAM KONFERENCJI

 
 
 
plakat ozdoby choinkowe 03112017

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zebraniu Członków dlatego serdecznie Państwa prosimy o uczestnictwo w spotkaniu i liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Z wyrazami szacunku
Danuta Kucińska
Prezes Zarządu

Program Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze dnia 4 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Zebrania.

5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

IX Płońskie Gminne Dożynki

IX Płońskie Gminne Dożynki zakończone. Mieszkańcy zadowoleni, a organizatorzy powoli sprzątają teren przy Zespole Szkół im. Ks. Prym. Kard. S. Wyszyńskiego w Siedlinie, gdzie 14 września 2014 r. odbyła się tegoroczna impreza.

Na zaproszenie Wójta Gminy Płońsk – Aleksandra Jarosławskiego, LGD – Przyjazne Mazowsze we wspólnym namiocie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy Sobie Ręce”, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Zespołem Szkół w Siedlinie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, po raz kolejny uczestniczyła w „święcie chleba” .

Obchody Święta Plonów, są hołdem składanym rolnikom za ich ciężką pracę. Tradycja łamania się chlebem, upieczonym ze świeżo zebranych ziaren pozostaje jedną z najpiękniejszych w polskiej kulturze ludowej.

W uroczystościach, obok gospodarzy, wzięło udział kilkanaście delegacji wieńcowych,  samorządowcy z gmin w naszym powiecie a także księża wielu naszych parafii. Honory dożynkowych starostów pełnili Maria Gołębiowska i Dariusz Osiński.
Część artystyczną uroczystości dożynkowych rozpoczęło wystąpienie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Joniec. Tegoroczne święto plonów uatrakcyjniły występy dzieci i młodzieży uczniów szkół gminnych.

Pracownicy LGD – Przyjazne Mazowsze przeprowadzili na scenie konkurs „Przyjazny Skrzat rozpoznaje nasz świat” na temat obszaru działania naszej LGD.  Konkurs adresowany był do dzieci, które chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Ich odwagę wystąpienia na scenie przed tak liczną publicznością wynagrodziły otrzymane upominki.

IX Płońskie Gminne Dożynki zakończyły występy: zespołu „Golec uOrkiestra” oraz zespołu „Akcent”.

Impreza była współfinansowana ze środków UE, za pośrednictwem LGD – Przyjazne Mazowsze, w  ramach Programu Leader PROW 2007 – 2013, Małe projekty.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność