Zaproszenie dla wiejskich organizacji pozarządowych

Przekazujemy zaproszenie do udziału w projekcie „Złapani w sieć”, realizowanym przez Fundację  Idealna Gmina, w terminie od października 2014 do czerwca 2015. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich oraz zbudowanie sieci wiejskich organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego. W ramach projektu odbędą się szkolenia z doskonalenia kompetencji członków NGO, z zakresu włączania się w proces konsultacji, komputerowe, tworzenia regionalnego potencjału NGO na Mazowszu.Zaplanowano wieloaspektowe doradztwo przystosowane do indywidualnych potrzeb każdego NGO w zakresie tworzenia wizerunku np. budowy strony internetowej, ale także wsparcie specjalistyczne: zagadnienia  prawne, księgowe i inne, odpowiednio do problemów  zgłaszanych przez NGO. Wszyscy specjaliści dostępni będą w zależności od potrzeb organizacji, mogą to być spotkania osobiste w biurze Projektu, konsultacje telefoniczne i Internetowe, dojazd do NGO. Dzięki dofinansowaniu z EFS udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zwracają również koszty dojazdu. Więcej informacji oraz karta zgłoszenia w załącznikach.

Pobierz pełny opis projektu       Pobierz formularz zgłoszeniowy

Opracowała na podstawie przesłanych materiałów: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność