Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w gminie Dzierzążnia, 20.11.2014r.

Zidentyfikowane problemy:

 • brak ścieżek rowerowych,
 • brak parku dla młodzieży, dzieci i matek (Dzierzążnia, Wierzbica Pańska),
 • brak ekologicznych źródeł ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej,
 • zbyt małe parkingi dla samochodów,
 • brak dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół specjalnych i innych instytucji,
 • słaba promocja gminy,
 • niski poziom aktywności mieszkańców

Potrzeby społeczności:

 • stworzenie miejsca wypoczynku, spotkań, miejsc kulturalno-rekreacyjnych (spotkania koncertowe, grillowe),
 • budowa wiat przy placu rekreacyjnym, który powinien powstać,
 • ekologiczne źródła ogrzewania,
 • utworzenie inkubatora do przetwarzania wędlin, owoców, warzyw, grzybów,
 • punkt usług krawieckich,
 • punkt wymiany rzeczy używanych „szafa rzeczy używanych”,
 • punkt sprzedaży produktów rolnych i rękodzieła,
 • utworzenie centrum Vigor - Senior, miejsca spotkań dla mężczyzn (warsztat stolarski, modelarstwo, budowa łodzi), zajęcia integracyjne, wymiana doświadczeń, umiejętności

Zasoby gminy:

 • świetlice wiejskie,
 • zbiornik wodny - Wierzbica Pańska,
 • ludzie aktywni, stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju lokalnego, twórcy rękodzieła (haft, decoupage, serwety),
 • dwór w Cuminie,
 • ścieżka dydaktyczna „Pod Akacjami,
 • zabytkowy kościół w Kucicach

Opracowała: Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność