„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w gminie Naruszewo, 5.11.2014r.

Problemy mieszkańców:

 • brak odpowiedniej ilości chodników
 • brak oświetlenia na skrzyżowaniu przy cmentarzu w Krysku
 • brak oświetlenia, trybun oraz odpowiedniej murawy na boisku w Krysku
 • problem ze zbytem płodów rolnych oraz ich niska cena co wiąże się nie docenianiem pracy rolnika
 • brak możliwości realizowania pasji lotniczych przez dzieci i młodzież (brak miejsc do uprawiania takich pasji)
 • niedostateczne wykorzystanie istniejącej infrastruktury np. boiska, orliki
 • brak środków na realizację talentów i pasji miejscowych artystów
 • bezrobocie

Potrzeby mieszkańców:

 • zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc pracy w celu zmniejszenia emigracji
 • zagospodarowanie niektórych miejsc znajdujących się w poszczególnych sołectwach – np. skwer w Naruszewie
 • utworzenie ścieżek rowerowych; prowadzących do miejscowości: Pieścidła – Januszewo – Strzembowo – Drochówka – Krysk – Wola Krysk – Naruszewo – Radzymin – Skwary – Skarboszewo – Potyry – Zaborowo – Sosenkowo – Skarszyn
 • rozwinięcie małej przedsiębiorczości – wytwarzanie np. serów, wędlin, nalewek, makaronów
 • lepszy dostęp do specjalistów opieki zdrowotnej
 • więcej imprez plenerowych i integracyjnych,( festynów integrujących społeczność)
 • przedszkole w Naruszewie
 • zorganizowanie szkoleń komputerowych dla osób 50 +
 • brak miejsca kulturalno-oświatowego dla mieszkańców
 • sprzedaż bezpośrednia, miejsce gdzie można sprzedać swój produkt (produkt z gospodarstwa, rękodzieła)
 • parking przy szkole w Naruszewie
 • modernizacja parkingu osiedlowego we Wróblewie
 • plac zabaw dla dzieci we Wróblewie
 • oznakowanie historycznych miejsc, służące popularyzacji gminy i wzrostowi jej atrakcyjności
 • lepsze wykorzystanie obiektów np. sportowych, remiza OSP

Zasoby gminy:

 • grób konia w Potyrach
 • agroturystyka w Strzembowie i Skarboszewie
 • kościół zabytkowy w Naruszewie, Żukowie, Krysku, Radzyminie
 • dworek zabytkowy z parkiem podworskim w Nacpolsku i Krysku
 • obszar chronionego krajobrazu
 • miejsca pamięci narodowej: mogiła wojskowa żołnierzy: francuskich, angielskich, niemieckich i polskich z I Wojny Światowej
 • krawiectwo, kamieniarstwo, kowalstwo
 • kolekcjonerstwo starych rzeczy – monety, książki
 • szkoły zabytkowe – Zaborowo, Strzembowo
 • ludzie
 • lasy naruszewskie
 • lądowisko w Milewie
 • twórczość pana Wojciecha Sadowskiego (rzeźby, malarstwo)
 • własne produkty rolne, zagłębie truskawkowe
 • mini przedsiębiorstwo transportowe
 • walory krajobrazowe

Opracowała: Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność