Szanowni Państwo
W dniu 7 grudnia 2017 r. Biuro LGD-Przyjazne Mazowsze jest nieczynne, pracownicy uczestniczą w konferencji. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 884-853-845.

PLAKAT A2 lgd 2017 1
 
 

PROGRAM KONFERENCJI

 
 
 
plakat ozdoby choinkowe 03112017

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zebraniu Członków dlatego serdecznie Państwa prosimy o uczestnictwo w spotkaniu i liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Z wyrazami szacunku
Danuta Kucińska
Prezes Zarządu

Program Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze dnia 4 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Zebrania.

5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w gminie Naruszewo, 5.11.2014r.

Problemy mieszkańców:

 • brak odpowiedniej ilości chodników
 • brak oświetlenia na skrzyżowaniu przy cmentarzu w Krysku
 • brak oświetlenia, trybun oraz odpowiedniej murawy na boisku w Krysku
 • problem ze zbytem płodów rolnych oraz ich niska cena co wiąże się nie docenianiem pracy rolnika
 • brak możliwości realizowania pasji lotniczych przez dzieci i młodzież (brak miejsc do uprawiania takich pasji)
 • niedostateczne wykorzystanie istniejącej infrastruktury np. boiska, orliki
 • brak środków na realizację talentów i pasji miejscowych artystów
 • bezrobocie

Potrzeby mieszkańców:

 • zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc pracy w celu zmniejszenia emigracji
 • zagospodarowanie niektórych miejsc znajdujących się w poszczególnych sołectwach – np. skwer w Naruszewie
 • utworzenie ścieżek rowerowych; prowadzących do miejscowości: Pieścidła – Januszewo – Strzembowo – Drochówka – Krysk – Wola Krysk – Naruszewo – Radzymin – Skwary – Skarboszewo – Potyry – Zaborowo – Sosenkowo – Skarszyn
 • rozwinięcie małej przedsiębiorczości – wytwarzanie np. serów, wędlin, nalewek, makaronów
 • lepszy dostęp do specjalistów opieki zdrowotnej
 • więcej imprez plenerowych i integracyjnych,( festynów integrujących społeczność)
 • przedszkole w Naruszewie
 • zorganizowanie szkoleń komputerowych dla osób 50 +
 • brak miejsca kulturalno-oświatowego dla mieszkańców
 • sprzedaż bezpośrednia, miejsce gdzie można sprzedać swój produkt (produkt z gospodarstwa, rękodzieła)
 • parking przy szkole w Naruszewie
 • modernizacja parkingu osiedlowego we Wróblewie
 • plac zabaw dla dzieci we Wróblewie
 • oznakowanie historycznych miejsc, służące popularyzacji gminy i wzrostowi jej atrakcyjności
 • lepsze wykorzystanie obiektów np. sportowych, remiza OSP

Zasoby gminy:

 • grób konia w Potyrach
 • agroturystyka w Strzembowie i Skarboszewie
 • kościół zabytkowy w Naruszewie, Żukowie, Krysku, Radzyminie
 • dworek zabytkowy z parkiem podworskim w Nacpolsku i Krysku
 • obszar chronionego krajobrazu
 • miejsca pamięci narodowej: mogiła wojskowa żołnierzy: francuskich, angielskich, niemieckich i polskich z I Wojny Światowej
 • krawiectwo, kamieniarstwo, kowalstwo
 • kolekcjonerstwo starych rzeczy – monety, książki
 • szkoły zabytkowe – Zaborowo, Strzembowo
 • ludzie
 • lasy naruszewskie
 • lądowisko w Milewie
 • twórczość pana Wojciecha Sadowskiego (rzeźby, malarstwo)
 • własne produkty rolne, zagłębie truskawkowe
 • mini przedsiębiorstwo transportowe
 • walory krajobrazowe

Opracowała: Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność