„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w gminie Naruszewo, 5.11.2014r.

Problemy mieszkańców:

  • brak odpowiedniej ilości chodników
  • brak oświetlenia na skrzyżowaniu przy cmentarzu w Krysku
  • brak oświetlenia, trybun oraz odpowiedniej murawy na boisku w Krysku
  • problem ze zbytem płodów rolnych oraz ich niska cena co wiąże się nie docenianiem pracy rolnika
  • brak możliwości realizowania pasji lotniczych przez dzieci i młodzież (brak miejsc do uprawiania takich pasji)
  • niedostateczne wykorzystanie istniejącej infrastruktury np. boiska, orliki
  • brak środków na realizację talentów i pasji miejscowych artystów
  • bezrobocie

Potrzeby mieszkańców:

  • zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc pracy w celu zmniejszenia emigracji
  • zagospodarowanie niektórych miejsc znajdujących się w poszczególnych sołectwach – np. skwer w Naruszewie
  • utworzenie ścieżek rowerowych; prowadzących do miejscowości: Pieścidła – Januszewo – Strzembowo – Drochówka – Krysk – Wola Krysk – Naruszewo – Radzymin – Skwary – Skarboszewo – Potyry – Zaborowo – Sosenkowo – Skarszyn
  • rozwinięcie małej przedsiębiorczości – wytwarzanie np. serów, wędlin, nalewek, makaronów
  • lepszy dostęp do specjalistów opieki zdrowotnej
  • więcej imprez plenerowych i integracyjnych,( festynów integrujących społeczność)
  • przedszkole w Naruszewie
  • zorganizowanie szkoleń komputerowych dla osób 50 +
  • brak miejsca kulturalno-oświatowego dla mieszkańców
  • sprzedaż bezpośrednia, miejsce gdzie można sprzedać swój produkt (produkt z gospodarstwa, rękodzieła)
  • parking przy szkole w Naruszewie
  • modernizacja parkingu osiedlowego we Wróblewie
  • plac zabaw dla dzieci we Wróblewie
  • oznakowanie historycznych miejsc, służące popularyzacji gminy i wzrostowi jej atrakcyjności
  • lepsze wykorzystanie obiektów np. sportowych, remiza OSP

Zasoby gminy:

  • grób konia w Potyrach
  • agroturystyka w Strzembowie i Skarboszewie
  • kościół zabytkowy w Naruszewie, Żukowie, Krysku, Radzyminie
  • dworek zabytkowy z parkiem podworskim w Nacpolsku i Krysku
  • obszar chronionego krajobrazu
  • miejsca pamięci narodowej: mogiła wojskowa żołnierzy: francuskich, angielskich, niemieckich i polskich z I Wojny Światowej
  • krawiectwo, kamieniarstwo, kowalstwo
  • kolekcjonerstwo starych rzeczy – monety, książki
  • szkoły zabytkowe – Zaborowo, Strzembowo
  • ludzie
  • lasy naruszewskie
  • lądowisko w Milewie
  • twórczość pana Wojciecha Sadowskiego (rzeźby, malarstwo)
  • własne produkty rolne, zagłębie truskawkowe
  • mini przedsiębiorstwo transportowe
  • walory krajobrazowe

Opracowała: Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

ikonka broszura okładka

 

l2019a 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność