ikonka

„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w gminie Płońsk, 23.10.2014r.

Problemy mieszkańców:

 • zły stan dróg lokalnych,
 • zaniedbane tereny na obszarze popegeerowskim (Skarżyn) i brak środków na utrzymanie obiektów we wspólnocie mieszkaniowej, brak pracy, grupa mieszkańców tych osiedli zagrożona wykluczeniem - mała samodzielność tych osób,
 • niski poziom aktywności społecznej, złe nawyki, marazm, niechęć do angażowania się,
 • brak wspierania lokalnego rękodzieła,
 • duża liczba małych gospodarstw rolnych o słabej kondycji, których właściciele mają  obawy przed  zmianami i potrzebują wsparcia,
 • Potrzeby mieszkańców:
 • uatrakcyjnienie miejsca zamieszkania,
 • poprawa stanu dróg,
 • zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych,
 • założenie spółdzielni,
 • rozwój rękodzieła,
 • stworzenie programów aktywizujących do podejmowania działalności pozarolniczej (kowalstwo, i inne rękodzieło),
 • korzystanie z pomocy doradców i ekspertów,
 • zmiana mentalności ludzi, preferencje dla własnych produktów,
 • dodatkowe form edukacji dla młodzieży z zakresu przedmiotów ścisłych oraz dla przedsiębiorców i rolników na temat pozyskiwania funduszy unijnych.

Zasoby gminy:

 • duża liczba  zakładów przemysłowych i usługowych – co daje szansę na sprzedaż działek pod inwestycje,
 • wykorzystanie energii odnawialnej - wiatraki, w budowie biogazownia,
 • zabytki (dworki i  pałac), aleja lipowa,
 • wspólnota mieszkaniowa,
 • uprawa ziół takich jak mięta, rumianek, tymianek, melisa, lubczyk, szałwia, majeranek,
 • na terenie gminy rozwija się przetwórstwo i działają grupy producenckie,
 • lokalne stowarzyszenia, koło gospodyń (Słoszewo),
 • aktywni lokalni liderzy,
 • dużo świetlic w różnych miejscowościach gminy,
 • gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, sale weselne,
 • organizowane cykliczne imprezy takie jak Dożynki czy Bitwa Arcelińska.

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność