ikonka

Gimna Nowe Miasto spotkanie konsultacyjne

„Czego potrzeba tobie i twojej gminie, aby się rozwijać?”

spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy Nowe Miasto

27.11.2014r, Urząd Gminy w Nowym Mieście

 

Ilość uczestników: 10 osób

W spotkaniu wzięli udział: pracownicy Urzędu Gminy w Nowym Mieście, radni, rolnicy, przedstawiciele grupnieformalnych – koła wędkarskiego, brydżowego, łowieckiego.

Problemy występujące w gminie zdefiniowane przez grupę:

- brak pracy, brak zakładów pracy,

- brak chodników,

- brak oświetlenia w małych miejscowościach,

- nadmiar dzików, które niszczą uprawy,

- brak kanalizacji,

- brak oczyszczonych rowów melioracyjnych,

- zaśmiecone lasy,

- brak infrastruktury turystycznej przy zalewie w Nowym Mieście: ścieżek i tras rowerowych, pola kempingowego, oświetlonej ścieżki wokół zalewu, wypożyczalni sprzętu wodnego, plaży, mola, zjeżdżalni wodnej,

- brak ogólnodostępnej komunikacji do większych aglomeracji,

- przestarzała tama na zalewie,

- brak możliwości połowu ryb na stawach w Gościminie Wielkim,

- brak stadionu sportowego,

- za mało świetlic i placów zabaw,

- za mało boisk na wsiach,

- brak ścieżki dydaktycznej nad zalewem dot. flory i fauny tam występującej,

- przestarzała linia energetyczna, częste awarie prądu.

 

Potrzeby gminy zdefiniowane przez grupę:

- stworzenie infrastruktury turystycznej, która przyczyni się do rozwoju turystyki nad zalewem w Nowym Mieście: ścieżek i tras rowerowych, pola kempingowego, oświetlonej ścieżki wokół zalewu, wypożyczalni sprzętu wodnego, plaży, mola, zjeżdżalni wodnej, itp.

- dostęp do internetu wraz ze sprzętem komputerowym, zestawy domowe, np. dla kobiet 50+,

- więcej parkingów w Nowym Mieście,

- budowa oświetlenia i chodników w mniejszych miejscowościach,

- oczyszczenie rowów melioracyjnych,

- oczyszczenie i pogłębienie zalewu oraz stawów w Gościminie Wielkim,

- budowa lub modernizacja świetlic wiejskich,

- otwarcie większych zakładów pracy zatrudniających powyżej 10 osób,

- budowa stadionu sportowego i boisk sportowych w mniejszych miejscowościach,

- budowa mostów: na rzece Turka w miejscowościach Zakobiel i Tomaszewo oraz na rzece Sona we wsi Grabie,

- odnowienie wiejskich kapliczek i przydrożnych krzyży,

- stworzenie sprawnej komunikacji samochodowej i kolejowej do Warszawy,

- opracowanie i budowa ścieżki dydaktycznej wokół zalewu.

 

Zasoby, którymi dysponuje gmina według grupy:

- zalew, lasy, czyste powietrze,

- 600 letni dąb Piast w Miszewie Wielkim,

- 2 ha ziemido zagospodarowania, której właścicielem jest wspólnota w Gościminie Wielkim,

- zabytki sakralne: kościół i dzwonnica w Nowym Mieście, wiele figurek i kapliczek przydrożnych, pozostałości cmentarza żydowskiego,

- park podworski w Gościminie, dworek i park w Modzelach, dworek w Miszewie B,

- Nadwkrzański  Obszar Chronionego Krajobrazu,

- dobrze prosperujące gospodarstwa agroturystyczne: stajnia Koziołek, Bardoniówka z mini zoo, Lasockowo Dębiny,

- hodowla danieli w Kubicach,

- dobrze prosperujące gospodarstwa z zakresu hodowli zwierząt,

- duża ilość gospodarstw na terenie gminy zajmujących się produkcją roślinną,

- duża ilość firm usługowych z branży budowlanej, wykończeniowej, transportowej, fryzjerskiej,

- dobrze prosperujący handel,

- działki rekreacyjne nad zalewem, których właścicielami są znane osoby ze świata sportu i kultury,

- legendy związanych z Napoleonem i królem Janem III Sobieskim,

- prężnie działające: klub sportowy Sona, koło gospodyń wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów, zespół wokalny „Warto żyć”, koło łowieckie, brydżowe, wędkarskie, chór kościelny, Ochotnicza Straż Pożarna,

- park z atrakcjami dla dzieci Mamutowo,

- rzeka Sona.

 

Opracowała: Anna Goliasz

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność