Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Masz pomysł napisz do nas

Szanowni Państwo

Pracujemy nad  nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Dlatego serdecznie prosimy wszystkich mieszkańców z  naszego terenu  do przekazywania  nam propozycji działań,  które powinny być  uwzględnione i realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto,  Płońsk, Sochocin, Raciąż, Raciąż –miasto, Załuski .

Z założenia program Leader jest inicjatywą oddolną,  w związku z tym liczymy na Państwa zaangażowanie w wyznaczaniu nowych celów rozwoju naszego obszaru i nowych działań. Każda zgłoszona propozycja będzie dla nas cenną wskazówką sygnalizującą potrzeby mieszkańców. Uprzejmie   prosimy o wskazania dotyczące nowej  infrastruktury, potrzeb rynku pracy, osób wykluczonych, aktywizacji mieszkańców, tematyki szkoleniowej czy szeroko pojętej innowacyjności.

Swoje sugestie i pomysły proszę przysyłajcie Państwo korzystając z aplikacji w zakładce  Napisz do Nas wpisując temat pomysł do LSR na lata 2014 -2020?

         

       Z góry dziękujemy za współpracę

Małgorzata Najechalska

Prezes LGD- Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność