ikonka

Konkurs „FIO - Mazowsze Lokalnie” 2015 Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania  – Przyjazne Mazowsze zaprasza zainteresowanych pozyskaniem dotacji na spotkanie informacyjne w dniu  19 marca  2015 roku, w godz. od 16.00 do 17.00 w Centrum Edukacyjnym - Konferencyjno MODR Oddział Poświętne w Płońsku.

W programie: prezentacja założeń konkursu, regulaminu oraz omówienie wniosku o dofinansowanie.

Do rozdysponowania jest blisko 800 tysięcy złotych na realizację około 200 projektów, dotacje do 5 tys. zł dla grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych z woj. mazowieckiego.  

  Nasza LGD - Przyjazne Mazowsze  jest ambasadorem konkursu „FIO - Mazowsze Lokalnie” na terenie powiatu płońskiego i pragnie zainteresować mikro grantami młode organizacje pozarządowe  i grupy nieformalne. To już druga edycja konkursu, w tym roku zostały uproszczone  dokumentyaplikacyjne - do dwustronicowej fiszki projektowej, mają pozwolić na opisanie działań w sposób krótki i konkretny. W fiszce nie trzeba będzie podawać szczegółowego budżetu oraz harmonogramu. Więcej informacji przekażemy na spotkaniu informacyjnym.

Zapraszamy i zachęcamy mieszkańców powiatu płońskiego, którzy mają pomysły na działania na rzecz lokalnej społeczności a brakuje im funduszy, do udziału w konkursie, w ramach „FIO Mazowsze lokalnie” oraz uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 18.03.2015 roku.

Konkurs już został ogłoszony i będzie trwał od 16 do 30 marca dla grup nieformalnych oraz od 13 kwietnia do 14 maja 2015 roku dla młodych organizacji pozarządowych.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

  • osobą do kontaktów z ramienia LGD -Przyjazne Mazowsze  jest Danuta Kucińska

  • tel. do biura 23 661 31 61  

  • więcej informacji na  naszej stronie www.lgdpm.pl

Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród sołectw, młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

 

W imieniu LGD - Przyjazne Mazowsze
Małgorzata Najechalska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność