ikonka

Spotkanie z przedsiębiorcamiw Jońcu w dniu 10.03.2015

Problemy:

wskazano na przepisy prawne i procedury, które  blokują wykorzystanie środków unijnych, sprzedaż lokalnych produktów, słabą infrastrukturę turystyczną, brak chodników,  brak informacji i promocji turystycznej w gminach, częste kontrole, problemy administracyjne (np. czas oczekiwania w Urzędzie Skarbowym)

Przewagi konkurencyjne:  

zidentyfikowano produkty lokalne takie jak pagaje, len, oliwa (pod Nowym Miastem), jabłka, wędliny, ogórki kiszone, kuchnia polowa

Zgłaszane pomysły:

- wypracowanie wspólnej marki dla produktów  i przetworów z obszaru pod nazwą  „Przyjazne Mazowsze” ,  sprzedaż i promocja produktów na targach

- rozwój turystyki wodnej, rozbudowa przez gminy infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej (np. park linowy, siłownie, szlaki rowerowe, podesty i inne ( tzw.  „wsad dla przedsiębiorców”)

- produkcja biopaliw

Podsumowanie i wnioski ze spotkania:

wypracowanie zintegrowanej oferty turystycznej, wspólne inwestycje gmin przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych

Opracowała: Danuta Kucińska 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność