ikonka

Spotkanie konsultacyjne z rolnikami w Naruszewie w dniu 12.03.2015

Uzupełnienie zidentyfikowanych problemów:

przydomowe oczyszczalnie zamiast kanalizacji (ze względu na rozproszoną zabudowę), brak dyspozycyjnych osób, firm na potrzeby opracowania wniosków o dotacje, słabe docieranie z informacją do mieszkańców (niektóre gminy wprowadziły system powiadamiania poprzez sms i to jest dobre), niski poziom wiedzy w zakresie nowych technologii informacyjnych, konieczna edukacja informatyczna społeczności ze względu na wprowadzanie nowych rozwiązań w urzędach, bankach itp., słaba informacja o dobrych praktykach, konieczne dzielenie się doświadczeniem, brak kompetentnych osób w komisjach decydujących o podziale środków unijnych z innych programów na rozwój firm, niski poziom świadomości, brak wiary w sukces, w efekty współpracy, zawiść.

Przewagi konkurencyjnena obszarze:

gospodarstwa ekologiczne, specjalistyczne, potencjalna możliwość sprzedaży bezpośredniej produktów, także przetworzonych - z mleka, mięsa, jajka, jabłka, truskawki, maliny (dżemy, soki), ziemniaki (mąka, spirytus), zboża ekologiczne (orkisz)

Pomysły na projekty - przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa, mleka (zakup maszyn i urządzeń), usługi informatyczne, remontowo budowlane, usługi doradcze

Kierunki strategiczne:

dobra informacja, docieranie do rolników, zapraszanie na spotkania, edukacja - prezentowanie dobrych praktyk, zachęcanie do współpracy, potrzeba tworzenia grup producenckich - pokazywanie efektów, pozyskiwanie rynków zbytu (duże sieci handlowe), wyjazdy szkoleniowe (wizyty studyjne), edukacja informatyczna, kursy dla dzieci rolników pozostających w gospodarstwie by szukali pracy poza rolnictwem.

Podsumowanie spotkania, wnioski:

możliwa współpraca w ramach wspólnej marki dla produktów i przetworów pod nazwą Przyjazne Mazowsze (zintegrowana oferta turystyczna - pomysł zgłoszony przez przedsiębiorców)

Opracowała: Danuta Kucińska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność