„Czego potrzeba tobie i twojej gminie, aby się rozwijać?”

Spotkanie fokusowe, 26 marca 2015r, Urząd Gminy w Płońsku

Uczestnicy: przedsiębiorcy z gminy Baboszewo, Płońsk, Naruszewo.

Problemy: dużą uwagę zwrócono na brak perspektyw rozwoju dla młodych ludzi, brak pomocy ze strony państwa, aby młodzi ludzie mogli rozpocząć własną działalność gospodarczą, a co za tym idzie brak wiary w pozytywny efekt swoich działań, brak organizacji praktyk zawodowych bezpośrednio u przedsiębiorców, zbyt duże obciążenia systemowe przedsiębiorców (ZUS, podatki), brak szacunku dla przedsiębiorców w urzędach – ogólnie państwo jest nieprzyjazne dla przedsiębiorców.

Potrzeby: państwo powinno wspierać finansowo młodych i przedsiębiorczych, ponadto ważne jest ujednolicenie trybu załatwiania spraw w urzędach w poszczególnych gminach, zmiana mentalności urzędników (powinni służyć pomocą), uproszczenie przepisów, zniesienie biurokracji (zamiast zaświadczeń – oświadczenia), dofinansowanie do tworzenia i utrzymania miejsc pracy, preferencyjne pożyczki dla początkujących przedsiębiorców na kapitał początkowy (najlepiej, żeby był umarzany), doradztwo w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania (ogólnie z zakresu rozwoju przedsiębiorczości), potrzeba wsparcia przedsiębiorców przez samorządy, potrzeba współpracy pomiędzy sektorami w gminach, potrzeba kompatybilności przepisów prawa dla działalności gospodarczej.

Przewagi konkurencyjne: dobrze wykształcona, zdolna młodzież, dobrej jakości produkt i usługi (produkty mleczne, owoce miękkie), czyste środowisko naturalne, ekologiczna, naturalna produkcja spożywcza, konkurencyjne ceny usług, dobra lokalizacja komunikacyjna (drogi NR 7 i Nr 10).

Pomysł: cykliczna, ogólnopolska impreza rekreacyjno-kulturalna.

Podsumowanie: przedsiębiorcy oczekują wsparcia i kompetentnej pomocy od samorządów, bez biurokracji i zbędnej „papirologii” – uproszczonych wniosków, prefinansowania, skrócenia czasu oceniania wniosków o dofinansowanie, a także potrzebują organizacji doradczej, która świadczyłaby kompleksową informację w zakresie zmian przepisów, dofinansowań, ulg, pomocy dla przedsiębiorców, itp.  

Opracowała: Anna Goliasz

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność