Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

"Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?"

Spotkanie fokusowe, 21 maja 2015r, Urząd Gminy w Dzierzążni

Uczestnicy: osoby 50+ z terenu gminy Dzierzążnia

Problemy: brak ścieżek i tras rowerowych, brak porad ogólnie dostępnych specjalistycznych prawnika i psychologa, brak wykształcenia i problem mentalności społeczeństwa popegeerowskiego, zniszczone chodniki, zniszczony most, brak miejsc spotkań dla emerytów, brak dobrej współpracy (pomocy) między JST a NGO, brak infrastruktury drogowej, brak zagospodarowania terenu przy świetlicach, placów zabaw, utwardzonego placu z podestem na potańcówki, brak usług specjalistycznych i opiekuńczych dla osób starszych (np. rehabilitacji, domu dziennego pobytu), brak szkoleń zawodowych, kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje, brak dogodnych warunków dla inwestorów, mało rozwinięta agroturystyka, brak infrastruktury dla rozwoju turystyki rowerowej, brak usług, ciągłe zmniejszanie się ilości mieszkańców, brak zakładów pracy, migracja za pracą, brak imprez kulturalnych, brak propozycji spędzania czasu wolnego dla mieszkańców.

Potrzeby: wyznaczenie trzech tras rowerowych: od lasu w Rakowie do Płońska; przez Gumowo i Dzierzążnię do Sadkowa przy rzece Płonce lub Dzierzążnia- Kucice, rozwój usług specjalistycznych: zatrudnienie opiekunek w GOPS-ie, asystentów osób niepełnosprawnych, usługi rehabilitacyjne, domowe hospicjum, rozwój turystyki i rekreacji: wytyczenie tras i budowa ścieżek rowerowych, rozwój produktów lokalnych – produkcja zdrowej ekologicznej żywności, doradztwo dla ludności w zakresie prawa i psychologii, zmiana mentalności i stereotypów, ulgi dla inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy, inkubator przetwórstwa lokalnego, budowa i rozbudowa infrastruktury spędzania czasu wolnego (wiata, utwardzony plac, ławeczki, podest, plac zabaw, siłowanie zewnętrzne), zagospodarowanie terenów przy świetlicach, oferta kulturalna spędzania czasu wolnego, np. festyny, zajęcia dla młodzieży, tworzenie wolontariatu młodzieżowego – pomoc ludziom samotnym, organizacja szkoleń zawodowych i kursów.

Zasoby: kapitał ludzki - aktywna społeczność lokalna, czyste środowisko naturalne, zabytki: kościoły w Kucicach i Skołatowie, dworek w Cuminie, park i kapliczka w Pomianowie, kapliczki przydrożne, ks. Pniewski (męczennik), orkiestra gminno-parafialna, duże gospodarstwa produkcyjne (zioła, ziemniaki, hodowla bydła i trzody chlewnej, mleko, rzepak, kukurydza, produkty lokalne (słonina skołatowska), dwie lokalne masarnie w Skołatowie i w Nowej Dzierzążni, stadnina koni w Sadkowie (oferta hipoterapii i dogoterapii), producent asfaltu WAPNOPOL, budynki po szkołach.

Pomysł: festyn rodzinny z prezentacją i degustacją produktów lokalnych.

Podsumowanie: osoby 50+ potrzebująmiejsca oraz oferty spędzania czasu wolnego, który chcą spędzać aktywnie. Dużym atutem gminy jest także spora ilość aktywnie działających organizacji, które chcą i potrafią działać dla dobra swojej lokalnej społeczności. Widoczna jest tu potrzeba wzmocnienia potencjału ludzkiego – pomocy ze strony samorządu, np. przy organizacji imprez, a także zatrudnienie animatorów czasu wolnego w gminnych świetlicach.

Opracowała: Anna Goliasz

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność