Czerwińsk przystąpił do Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze! Zapraszamy na spotkanie

 

W związku z przystąpieniem gminy Czerwińsk do Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Czerwińsk nad Wisłą na otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne zatytułowane „Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?”, które odbędzie się 24 czerwca 2015 r. w godz. 14:00 - 16:00w Gminnym Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą ul. Warszawska 1

 Celem pierwszego spotkania z Państwem jest wspólne wypracowanie założeń do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Przede wszystkim chcemy zidentyfikować najistotniejsze problemy
i potrzeby wsi, wskazać słabe i mocne strony obszaru oraz kierunki rozwoju zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, samorządu lokalnego oraz zakresem działań w programie Leader.

W programie:

  1. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader w okresie 2014 -2020 (prezentacja:  Małgorzata Najechalska)
  2. Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?- warsztaty: Anna Goliasz

W ubiegłym roku LGD - Przyjazne Mazowsze przeprowadziła takie spotkania konsultacyjno - informacyjne  w 10 gminach powiatu płońskiego. Zebrała informacje o najważniejszych problemach mieszkańców i sposobach ich rozwiązania. W tym roku (od marca do maja) podobne warsztaty organizowaliśmy w małych grupach fokusowych, z udziałem rolników, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, GOPS  i innych. Pracujemy razem by na podstawie zdiagnozowanych potrzeb stworzyć wspólną wizję rozwoju naszego obszaru wiejskiego. Następnie,  z ekspertami wyznaczymy cele, przedsięwzięcia, wskaźniki i zapiszemy je w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to podstawowy dokument uprawniający nasze partnerstwo do udziału w konkursie na wybór LGD do realizacji LSR w latach 2014 -2020. Biorąc udział w tym konkursie będziemy ubiegali się o 8 mln zł na dofinansowanie Państwa projektów w nowej perspektywie finansowej.

To jakie cele wyznaczymy w Lokalnej Strategii Rozwoju zadecyduje o tym, jakie projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dlatego tak ważny jest udział w spotkaniu mieszkańców gminy Czerwińsk: rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych (KGW, OSP, stowarzyszeń) i urzędu gminy. Zachęcamy Państwa do współpracy z naszym stowarzyszeniem i wypracowania spójnej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich w powiecie płońskim.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Najechalska

Prezes LGD- Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność