ikonka

Czego potrzeba tobie i twojej gminie, aby się rozwijać? - Czerwińsk nad Wisłą

Warsztaty, 24 czerwca 2015r, Świetlica w Gminnym Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą

Uczestnicy: mieszkańcy z terenu gminy Czerwińsk nad Wisłą

Problemy: bezrobocie, zniszczona i zaniedbana infrastruktura drogowa w 80%, za mały dostęp do Internetu, brak miejsc spędzania czasu wolnego (świetlic, placów zabawa), znikoma oferta kulturalna, brak przetwórstwa owoców i warzyw, brak kanalizacji w części Czerwińska, słaby rozwój turystyki, brak bazy noclegowej i żywieniowej, etc., brak szaletów w miejscach publicznych, pogłębiająca się destrukcja linii brzegowej Wisły, co stanowi zagrożenie dla domów i dróg,  brak spławności Wisły, zagrożenie powodziowe, brak oferty dla młodzieży, brak dostępu do boisk popołudniami, problem mentalności mieszkańców, zbyt mała ich aktywność, brak liderów i animatorów życia społecznego.

Potrzeby: powstanie Muzeum Ziemi Czerwińskiej na kanwie tradycji flisackich, modernizacja starych i budowa nowych placów zabaw, świetlic, siłowni zewnętrznych i ogólnodostępnych miejsc spędzania czasu wolnego, odtworzenie tam rzecznych od 574 km do 579 km, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i tras turystycznych ze wskazaniem atrakcji, stworzenie bazy noclegowej i żywieniowej, stworzenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców, zatrudnienie w tym celu animatorów życia społecznego, szeroka promocja gminy, a szczególnie jej zabytków, stworzenie możliwości dla rozwoju przetwórstwa owoców i warzyw, naprawa i budowa dróg w strategicznych miejscowościach, budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni, zwiększony dostęp do Internetu, opracowanie oferty dla inwestorów w celu tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenie możliwości rozwoju dla turystyki, budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą Nr 62 w Czerwińsku, otworzenie punktu gastronomicznego na rynku w Czerwińsku, remonty zabytkowych kościołów w Grodźcu i Radzikowie.

Zasoby: Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z 1155 roku z cudownym obrazem Matki Boskiej Pocieszenia, Wisła, turystyczny szlak architektury drewnianej(kościoły w Grodźcu, Radzikowie i Chociszewie), największe w Polsce zagłębie truskawek, klimatyczny rynek czerwiński, dobrze wyposażony Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku, dworki w Miączynie, Nieborzynie, Kucharach Skotnikach, znani ludzie stąd pochodzący: aktorka Loda Halama, dyrygentka Danuta Kołodziejska, pisarz Rafał Ziemkiewicz, aktor Andrzej Krucz, śpiewak operowy Leszek Świdziński, komandor Adam Reszka, kapitan żeglugi Stanisław Fidelis, plenery filmowe w Czerwińsku (są tu nagrywane filmy), szlak Władysława Broniewskiego, muzeum misyjne w Bazylice, kapitał ludzki (społeczność lokalna 50+ i młodzież),  stadnina koni w Ździarce, bogata historia Czerwińska (było to miejsce spotkań polskich królów na przestrzeni wieków, ponadto Czerwińsk odwiedzili: Karol Wojtyła, kardynał August Hlond, kardynał Stefan Wyszyński i prezydent Ignacy Mościcki).

Pomysł: całoroczny zakład przetwórstwa owoców i warzyw, stworzenie infrastruktury dla rozwoju turystyki na bazie Bazyliki ZNMP, uruchomienie kursów tramwaju wodnego po Wiśle, kursy i praca dla przewodników, Ogólnopolski Festiwal Flisacki.

Podsumowanie: największym atutem gminy na skalę Polski jest Bazylika Zwiastowania najświętszej Marii Panny z cudownym obrazem Matki Boskiej Pocieszenia. Bogata historia gminy, jej zabytki, ryneczek w Czerwińsku, który ma niepowtarzalny klimat, stanowią podstawę dla rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy. Ponadto, mieszkańcy bardzo potrzebują ogólnodostępnych miejsc spędzania czasu wolnego oraz oferty kulturalnej i sportowej, czego oczekują od władz gminnych.

Opracowała: Anna Goliasz

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność