ikonka

„Wczoraj, Dziś, Jutro” społeczności jonieckiej

W niedzielne popołudnie 19 lipca 2015 r. w budynku OSP miało miejsce spotkanie mieszkańców wsi Joniec -Kolonia. Główną organizatorką była pani sołtys Magdalena Poświata wraz z 4 koleżankami i kolegą. Cel to pokazanie przeszłości tej wsi, uhonorowanie uczestników konkursu pt. „Bezpieczne i uporządkowane podwórko w sołectwie Joniec-Kolonia” oraz zachęcenie do podejmowania działań służących rozwojowi miejscowości a tym samym poprawie jakości życia na obszarach wiejskich.

Spotkanie zatytułowano „Wczoraj, Dziś, Jutro”. Historia wsi Joniec-Kolonia sięga roku 1830 i osady Strażnik, która prawdopodobnie zapoczątkowała tu osadnictwo. „Przed I wojną światową na tym terenie istniały dwie zagrody”, a ok. 1930 roku było ich sześć. W latach 30-tych przesiedlono tu mieszkańców Jońca dając im pola w kierunkach: Osieka, Soboklęszcza i Szumlina. Obecnie wieś liczy ok. 120 mieszkańców. Tę ciekawą historię Jońca-Kolonii włącznie z etymologią nazwy Joniec przedstawił pan Grzegorz Nowiński – przewodniczący Rady Gminy Joniec. Wiele interesujących szczegółów wręcz „smaczków” z ksiąg parafialnych przytoczył ks. Włodzimierz Czarnomski. Zwrócił uwagę na „pouczająca tablicę” umieszczoną na murowanej dzwonnicy przy kościele parafialnym św.Ludwika w Jońcu. Tablica edukacyjna ufundowana przez bpa Poniatowskiego, jest jedną z dwu znajdujących się w Polsce (druga znajduje się na katedrze w Kielcach).Ksiądz przypomniał, że biskup Poniatowski, który był przewodniczącym Komisji Edukacji Narodowej, kazał ku oświeceniu parafian, wyryć na niej litery alfabetu (duże i małe, drukowane i pisane), cyfry i liczby od 1 do 24 oraz wierszowany napis, mówiący o pożytkach z nauki, zwłaszcza jeśli umożliwia ją oświecony rząd i Komisja Edukacji:

”Czytać, Pisać, Rachować ucz się z tey Tablice,

Pomogą ci do tego Proboszcz, Pan, Rodzice,

Chceszli dokładniey poznać tę naukę walną,

Wraz z inszemi Xiążeczkę masz Parafijalną.

Korzystaj z daru, któryć czyni Rząd Krayowy,

Będziesz z niego majętny, gospodarny, zdrowy.

Proście Boga za Króla, Oyczyznę, Panów i Dobrodziejów

oraz Biskupa X. Poniatowskiego, autora tey Tablicy. Roku 1784”.

 

 

Tę wyjątkową lekcję historii uzupełniały plansze ze zdjęciami rodzin jonieckich, wiekowe i młodsze dokumenty, wypisy z ksiąg parafialnych, świadczące o ówczesnym życiu tutejszych rodzin.

Część poświęcona współczesności odnosiła się wprost do społeczności Jońca-Kolonii. Organizatorzy uhonorowali najstarszych i najmłodszych mieszkańców wsi, nagrodzili bardzo praktycznymi upominkami laureatów konkursu „Bezpieczne i uporządkowane podwórko…”, którzy wykazali się dbałością o estetykę swoich zagród. Zebrani w pełnym skupieniu obejrzeli prezentację swoich domostw z Jońca-Kolonii przygotowaną przez panią sołtys.

Na koniec nasze LGD-Przyjazne Mazowsze pogratulowało laureatom osiągnięć, organizatorom i mieszkańcom cennej inicjatywy i przekazało drobne upominki. Korzystając z udziału zaprosiliśmy mieszkańców do współpracy z nami, zapytaliśmy jakie projekty chcieliby realizować w najbliższej przyszłości. Zachęcaliśmy do wypełniania fiszek projektowych znajdujących się na naszej stronie internatowej, bądź do osobistego zgłaszania pomysłów i do udziału w gminnych spotkaniach konsultacyjnych nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. Odbędą się one we września br. Chcemy uwzględnić potrzeby tego sołectwa w nowym dokumencie. Z kuluarowych rozmów wynika , że joniecka społeczność ma duży potencjał, jest bardzo kreatywna i rozważa realizację bardzo konkretnych inicjatyw, które mogą być wykonane z udziałem środków unijnych w ramach inicjatywy LEADER czyli za pośrednictwem LGD-Przyjazne Mazowsze.

Projekt pt. „Wczoraj, Dziś i Jutro” został zorganizowano z udziałem środków FIO – Mazowsze Lokalnie. LGD-Przyjazne Mazowsze jest ambasadorem tej inicjatywy.

Test i zdjęcia Małgorzata Najechalska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność