Środki dostępne dla mazowieckich LGD-ów w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Samorząd Województwa Mazowieckiego, w połowie marca br. poinformował że został ustalony limit dostępnych środków w ramach konkursu  na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. wartość dostępnych środków na poddziałania 19.2, 19.3 oraz 19.4 wynosi 80 292 394,71 (EUR) - są to środki na realizację Strategii, na projekty współpracy i na koszty bieżące i aktywizacje dla LGD-ów . Natomiast limit na poddziałania 19.2 i 19.3 wynosi 65 727 354,31 (EUR), ( środki na LSR i projekty współpracy) co stanowi 93,05% zapotrzebowania w województwie mazowieckim.

W przypadku województwa mazowieckiego kwotą dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest limit na poddziałania 19.2 i 19.3, a wybór LSR dokonuje się biorąc pod uwagę wysokość łącznego wnioskowanego wsparcia jedynie na poddziałania 19.2 i 19.3 PROW 2014-2020.

 

Wyniki konkursu poznamy pod koniec maja 2016 r.

 Źródło: http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/informacja_o_wysokosci_dostepnych.html

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność