Szanowni Państwo
W dniu 7 grudnia 2017 r. Biuro LGD-Przyjazne Mazowsze jest nieczynne, pracownicy uczestniczą w konferencji. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 884-853-845.

PLAKAT A2 lgd 2017 1
 
 

PROGRAM KONFERENCJI

 
 
 
plakat ozdoby choinkowe 03112017

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zebraniu Członków dlatego serdecznie Państwa prosimy o uczestnictwo w spotkaniu i liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Z wyrazami szacunku
Danuta Kucińska
Prezes Zarządu

Program Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze dnia 4 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Zebrania.

5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa 2016

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w dniach 11-12 czerwca2016 r., po raz siódmy, uczestniczyła w XVII Mazowieckich Dniach Rolnictwa, organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku . Targi rolnicze połączone z Wystawą Zwierząt Hodowlanych to najważniejsze tego typu wydarzenie organizowane na Mazowszu. W tym roku swoje firmy zaprezentowało ponad 400 wystawców, reprezentujących różne branże, m.in. maszyny rolnicze, rośliny uprawne, środki ochrony roślin, zwierzęta hodowlane. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z produktami lokalnymi, rękodzielnictwem i roślinami ozdobnymi.

Pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze przy swoim stoisku udzielali informacji nt możliwości wsparcia w ramach RLKS, prezentowali przykłady dobrych praktyk zrealizowanych w ramach PROW 2007 – 2013 oraz informowali o najbliższych naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Mazowieckie Dni Rolnictwa to doskonała okazja do wymiany doświadczeń w dziedzinie rolnictwa a także zacieśnienia współpracy rolników z profesjonalnym doradztwem, samorządem czy agencjami płatniczymi. Odwiedzający mieli okazję by zapoznać się z wszelkimi nowościami dotyczącymi sprzętu rolniczego, technologii upraw ale także zakupić różne gatunki roślin ozdobnych, wyroby rękodzieła artystycznego oraz produkty spożywcze.

Organizatorzy oszacowali, ze tegoroczne targi w ciągu 2 dni odwiedziło przeszło 60 tys. osób.

Opracowanie i zdjęcia:

Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność