XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa 2016

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w dniach 11-12 czerwca2016 r., po raz siódmy, uczestniczyła w XVII Mazowieckich Dniach Rolnictwa, organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku . Targi rolnicze połączone z Wystawą Zwierząt Hodowlanych to najważniejsze tego typu wydarzenie organizowane na Mazowszu. W tym roku swoje firmy zaprezentowało ponad 400 wystawców, reprezentujących różne branże, m.in. maszyny rolnicze, rośliny uprawne, środki ochrony roślin, zwierzęta hodowlane. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z produktami lokalnymi, rękodzielnictwem i roślinami ozdobnymi.

Pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze przy swoim stoisku udzielali informacji nt możliwości wsparcia w ramach RLKS, prezentowali przykłady dobrych praktyk zrealizowanych w ramach PROW 2007 – 2013 oraz informowali o najbliższych naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Mazowieckie Dni Rolnictwa to doskonała okazja do wymiany doświadczeń w dziedzinie rolnictwa a także zacieśnienia współpracy rolników z profesjonalnym doradztwem, samorządem czy agencjami płatniczymi. Odwiedzający mieli okazję by zapoznać się z wszelkimi nowościami dotyczącymi sprzętu rolniczego, technologii upraw ale także zakupić różne gatunki roślin ozdobnych, wyroby rękodzieła artystycznego oraz produkty spożywcze.

Organizatorzy oszacowali, ze tegoroczne targi w ciągu 2 dni odwiedziło przeszło 60 tys. osób.

Opracowanie i zdjęcia:

Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność