WAŻNE!!!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 04.06.2018 r. zmianie uległ adres e-mail Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.
Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: biuro@lgdpm.pl
Prosimy o aktualizację adresu w swoich e-mailowych książkach adresowych.


Zakończyliśmy nabór wniosków

 

W dniu 17.10.2016 r. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w następujących zakresach:

 

  • Rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej - Firma z pomysłem

 

Wpłynęło 29 wniosków z zakresu Rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej - Firma z pomysłem oraz 6

wniosków z zakresu Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Skarby Przyjaznego Mazowsza.

 

szystkim wnioskodawcom gratulujemy pomysłów i dziękujemy za złożenie wniosków. O wynikach oceny poinformujemy listownie oraz zamieszczając informacje na naszej stronie internetowej.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność