Konsultacje korekt w kryteriach wyboru projektów i Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Przedstawiamy Państwu propozycję drobnych korekt w kryteriach wyboru  projektu oraz Lokalnej Strategii Rozwoju LGD-Przyjazne Mazowsze. Zmiany w/w dokumentach uwzględniają propozycje zgłaszane przez wnioskodawców, Radnych oceniających wnioski oraz z naszych spostrzeżeń po przeprowadzonym pierwszym naborze wniosków.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami po korekcie, ewentualnie przedstawienie swojego stanowiska. Dokonane zmiany zaznaczyliśmy kolorem czerwonym, w strategii na stronach 39 i 69.

Kryteria Wyboru Operacji

Strategia LGD-PM Aktualizacja 12-12-2016

 

Zapraszamy na konsultacje w sprawie korekt w LSR, które odbędą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Płońsku, w dniu 21.12.2016 r., w godzinach od 9.00 do 10.00. Jeśli Państwo nie mogą wziąć udziału w spotkaniu prosimy o przedstawienie swojej opinii mailowo, telefonicznie lub osobiście w biurze LGD do dnia 23 grudnia 2016 r.

Bardzo zależy nam na współpracy z Państwem ponieważ Strategię tworzyliśmy wspólnie i wszelkie zmiany również chcemy skonsultować.

Nadmieniamy, że zmiany nie mogą być istotne, gdyż Strategia podlegała ocenie, a ewentualna korekta nie może powodować zmiany oceny.

W imieniu Zarządu,

Prezes Lokalnej Grupy Działania-Przyjazne Mazowsze

Małgorzata Najechalska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność