WAŻNE!!!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 04.06.2018 r. zmianie uległ adres e-mail Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.
Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: biuro@lgdpm.pl
Prosimy o aktualizację adresu w swoich e-mailowych książkach adresowych.


Zapytania ofertowe 2017

Zapytanie ofertowe nr ZO/LGD-PM/03/2017 kalendarz trójdzielny - data publikacji 14.11.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr ZO/LGD-PM/01/2017 trener do przeprowadzenia szkolenia - data publikacji 24.01.2017 r.

 

W związku z pytaniami osób zainteresowanych w sprawie zapytania ofertowego nr ZO/LGD-PM/02/2017 r. Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze doprecyzowała niektóre zapisy w treści zapytania. Prosimy o zapoznanie się z uzupełnionym dokumentem.

Zapytanie ofertowe nr ZO/LGD-PM/02/2017 urządzenie wielofunkcyjne - data publikacji 13.03.2017 r.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność