ikonka

I Jarmark Nowomiejski – od przeszłości do teraźniejszości

W niedzielę, 24 czerwca 2012 roku, Gmina Nowe Miasto zorganizowała I Jarmark Nowomiejski – od przeszłości do teraźniejszości, mający na celu kultywowanie przeszłości, dawnych tradycji, obyczajów i obrzędów.  Tego dnia dopisała nie tylko wspaniała pogoda ale także mieszkańcy gminy oraz naszego regionu, którzy uczestniczyli w imprezie. W programie znalazły się takie atrakcje jak: występ grupy z Agencji Eventów Historycznych „Sarmata”, która zaprezentowała przed publicznością pokaz musztry halabardników, żonglerki flagami, pokaz artyleryjski i turniej rycerski.

Ten stworzony nad nowomiejskim zalewem klimat średniowieczny uzupełniła w pokazach tańca dawnego grupa „Belriquardo”. W pokazie tańca ludowego wystąpił zespół „Przepióreczka” z Jackowa Górnego w powiecie wyszkowskim. Grupa teatralna „Legendarium” z Koziebród przedstawiła spektakl „Skrzatolandia” promujący gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze, a po zmroku teatr ognia „Mantra” z Makowa Mazowieckiego.  W bogatym programie można było zobaczyć również zabawne skecze w wykonaniu dzieci i młodzieży z gminnych szkół. Uzupełnieniem była zaproponowana przez organizatorów zabawa taneczna przy muzyce zespołu Active i rozplanowany nad brzegiem zalewu plac zabaw dla dzieci oraz stoiska handlowe, gdzie można było kupić produkty lokalne czy rękodzieła artystyczne.

W listopadzie 2011 r. Gmina Nowe Miasto złożyła wniosek pn. I Jarmark Nowomiejski – od przeszłości do teraźniejszości do współfinansowania z działania Małe Projekty w ramach osi 4 – Leader PROW 2007 – 2013 za pośrednictwem LGD – Przyjazne Mazowsze.

Opracowała: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność