Wspólna sprawa – uroczyste podpisanie umów na realizację 10 projektów grantowych

   Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

W piątek, 21 lipca 2017 roku w restauracji Poświętne, LGD - Przyjazne Mazowsze podpisała umowy z wybranymi w ramach konkursu grantowego wnioskodawcami. Są to oddolne inicjatywy samych mieszkańców powiatu płońskiego, włączające i angażujące lokalną społeczność, realizowane przez stowarzyszenia i grupy nieformalne.

Stowarzyszenie „Nasz Czerwińsk nad Wisłą”opracowało  projekt Aktywizacja społeczności lokalnej w miejscowości Czerwińsk nad Wisłąobejmującyorganizację 9 wakacyjnych spotkań animacyjnych, przedstawienia teatralnego i kina letniego dla społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi a także wszystkich zainteresowanych. Scenariusz przedstawienia pt. „Na Wiśle śpiewają Oryle”oparty jest na materiałach archiwalnych, wydarzeniach zapisanych w kronikach i materiałach źródłowych. W ramach widowiska przedstawione zostały dawne tradycje i obyczaje miejscowości Czerwińsk nad Wisłą związane z Wisłą, w tym szkutnictwa oraz flisactwa.

Projekt Dzieło dr Leona Rutkowskiego - źródło i inspiracjaprzygotowany został przez grupę nieformalną. Obejmuje organizację konkursu w 4 kategoriach, przeprowadzonego dla 2 typów szkół, dotyczącego osiągnięć dr Leona Rutkowskiego i inspiracji jego postacią oraz panelu naukowego poświęconego jego działalności w obszarach medycznym, finansowym, oświatowym, patriotycznym i ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zakłada opublikowanie broszury dotyczącej zdrowego i aktywnego trybu życia, zorganizowanie wystawy prezentującej sylwetkę społecznika oraz program artystyczny (lipiec, listopad).Koło Pszczelarzy w Płońsku będzie realizowało przedsięwzięcie pt. Rodzina pszczela przykładem dla ludzi. Zorganizuje cykliczne spotkania z rodzinami z powiatu płońskiego bezpośrednio w pasiece i przekaże wiedzę na temat podobieństwa rodziny pszczelej do rodziny ludzkiej.  Opisując  i prezentując uczestnikom troskę pszczół nad młodym pokoleniem, przybliży im szczególne znaczenie i rolę macierzyństwa.Zostanie także stworzona strona internetowa nt. pszczelarstwa i ochrony środowiska (czerwiec - wrzesień).

Zapraszamy na Zieloną Kolonię! Cykl spotkań plenerowychprzygotowany został przezgrupę nieformalną  RAZEM.Wspólnie z mieszkańcami uporządkowany zostanie teren i utworzone miejsca rekreacji we wsi Joniec-Kolonia.Zorganizowane będą warsztaty stolarskie dla smyka i taty (dziadka), film w kinie pod chmurką, oraz Zielone KOLONIE – cykl spotkań plenerowych, między innymi kurs samoobrony dla  kobiet  oraz rodzinne potyczki sportowe  zakończone ogniskiem (lipiec- listopad).

Towarzystwo Przyjaciół Załusk wymyśliło projekt Damy radę!dla kobiet będących w trudnej sytuacji rodzinnej. Przeprowadzone będą warsztaty ze zdrowego przygotowania żywności, podstawowy kurs obsługi komputera, warsztaty twórcze i integracyjne tj. decoupage, malowanie toreb, krawiectwo, szydełkowanie, muzykoterapia, bajkoterapia, choreoterapia (lipiec - listopad).

Wykorzystanie potencjału sportowego dzieci i młodzieży, propagowanie sportowej rywalizacji z poszanowaniem zasad fair play umożliwi projekt Trening czyni mistrzarealizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej FOOTBALL ACADEMY PŁOŃSK. Przeprowadzone będą m.in. turnieje oraz pogadanki na tematy prozdrowotne, treningi piłkarskie, treningi bramkarskie (lipiec – listopad).

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia jest autorem inicjatywyDzierzążnia - świadomy rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej. Projekt obejmuje organizację pchlich targów i pikników - połączonych z prelekcją nt. wolontariatu, roli rodzicielstwa i macierzyństwa, warsztatami i konkursem nt. roli żywienia i aspektu  więzi rodzinnych poprzez wspólne gotowanie i spożywanie posiłków, warsztatami nt. szycia oraz rajdem  rowerowym po okolicy (lipiec  - listopad).

Grupa nieformalna Szóstka znad Wkry w ramach  Jonieckiej Akademii  Aktywnych - Małych i Dużych zaprosi na happening malarski pod nazwą ,,Gmina Joniec pędzlem malowana” podczas festynu rodzinnego a na placu szkolnym, we współpracy z OSP w Jońcu, zorganizuje dla dzieci zabawy oraz  wystawę Pt.  „Zabawki i zabawy wczoraj i dziś”. Projekt obejmuje także warsztaty  teatralne pt. Teatr Małych i Dużych, spotkania dla rodziców z neurologopedą oraz wystawę i degustację zdrowych produktów, owoców i warzyw (sierpień  - listopad).

Aktywizacja społeczności lokalnejto tytuł projektu, którego autorem jest grupa nieformalna „Integracja” z gminy Naruszewo.  Jego celem jestpobudzenie do wspólnego uczestnictwa w życiu poprzez stworzenie  warunków do wspólnego spędzenia czasu matek z dziećmi. Mieszkańcy razem przygotują teren na placu zabaw, na którym zostaną  zamontowaneurządzenia siłowni zewnętrznej (sierpień) oraz zorganizowana rodzinna impreza integracyjna.  Ziemniak - łączy pokoleniato projekt Klubu Seniora w Koziebrodach. W ramach inicjatywy odbędą się  szkolenia z zakresu certyfikowanego produktu lokalnego oraz zdrowej żywności,  zostanie zorganizowana impreza dla mieszkańców  oraz zakupione stroje dla lokalnego zespołu (lipiec– wrzesień).

Zapraszamy do uczestnictwa w imprezach zainicjowanych przez mieszkańców, informacje są zamieszczane na stronach internetowych LGD-PM oraz gmin.

Tekst: Danuta Kucińska, zdjęcia: Dominika Rutecka

 

 

 

image2image1

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność