Szanowni Państwo
W dniu 7 grudnia 2017 r. Biuro LGD-Przyjazne Mazowsze jest nieczynne, pracownicy uczestniczą w konferencji. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 884-853-845.

PLAKAT A2 lgd 2017 1
 
 

PROGRAM KONFERENCJI

 
 
 
plakat ozdoby choinkowe 03112017

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zebraniu Członków dlatego serdecznie Państwa prosimy o uczestnictwo w spotkaniu i liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Z wyrazami szacunku
Danuta Kucińska
Prezes Zarządu

Program Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze dnia 4 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Zebrania.

5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Festyn Rodzinny w Krysku

W dniu19 sierpnia 2017 r. odbył się w Krysku II Festyn Rodzinny zorganizowany przez gminę Naruszewo. Tematem przewodnim imprezy była Rodzina. Wójt Gminy Naruszewa Pani Beata Pierścinska rozpoczynając imprezę powitała  uczestników, oraz zachęcała wszystkich do wspólnej zabawy.

Głównym punktem programu były zmagania uczestników w II Gminnym Turnieju Rodzin. Rodzice i dzieci wspólnie bawili się uczestnicząc w konkurencjach, które wywoływały uśmiech na twarzy publiczności i budziły wiele emocji. Poza sprawnością fizyczną rywalizujące drużyny musiały się również wykazać wiedzą o tematyce związanej z obszarem gminy podczas festynu. Nie zabrakło również innych atrakcji takich jak strzelanie z łuku, , malowanie twarzy, quizy i konkursy.

LGD–Przyjazne Mazowsze, na  zaproszenie Gminy  uczestniczyła w tym wydarzeniu i zachęcała do korzystania z funduszy unijnych. Pracownik Biura z przyjemnością udzielał porad dotyczących możliwości finansowania poszczególnych przedsięwzięć oraz informował o zbliżającym się terminie naboru wniosków – z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej. Zachęcał również do uczestniczenia w szkoleniu na temat: Opracowanie Biznesplanu dla podejmujących działalność gospodarczą w ramach  inicjatywy LEADER PROW 2014-2020, które odbędzie się w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w dniu 22 .08 b.r.. Odwiedzający stoisko otrzymywali również drobne gadżety promujące LGD–Przyjazne Mazowsze.

Tekst, zdjęcia Edyta Olszewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność