Trening czyni mistrza

Harmonogram zajęć, w ramach inicjatywy Trening czyni mistrza realizowanej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej FOOTBAAL ACADEMY PŁONSK, wybranej w konkursie "ABC wspólnego działania", który jest częścią projektu LGD Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa”, dofinansowanego  z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Treningi grupowe dla dzieci w wieku 4-12 lat

 Naruszewo -  boisko Orlik przy Szkole Podstawowej  do końca września, od października hala sportowa w szkole

- wtorki i czwartki w godzinach: 17.00 - 18.30; 18.30 - 20.00 

 Czerwińsk nad Wisłą - boisko Orlik przy Szkole Podstawowej  do końca września, od października hala sportowa w szkole wtorki i czwartki: 17.00 - 18.30; 18.30 - 20.00

 - poniedziałki i środy :18.30 - 20.00

Nacpolsk - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej  do końca września, od października hala sportowa w szkole 

-środy i piątki : 17.00 - 18.30 

Płońsk, od września - boisko Orlik przy Szkole Podstawowej  nr 4 do końca września, od października - hala sportowa w szkole podstawowej nr 2

 - poniedziałki i środy :17.00 - 18.30

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność