Z wizytą w pasiece...

„Rodzina pszczela przykładem dla ludzi” to tytuł projektu złożonego w czerwcu 2017 r. przez Koło Pszczelarzy w Płońsku do Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze na konkurs grantowy pt. „ABC wspólnego działania” . Konkurs ten jest częścią projektu „Wspólna sprawa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ten projekt znalazł się wśród 10 projektów wybranych przez LGD-PM do dofinansowania.

W sobotę, 2 września 2017 r., w pasiece pana Piotra Budziszewskiego, odbyły się zajęcia dla rodzin, w czasie których przybliżono znaczenie pszczół w przyrodzie. Dzieci bardzo chętnie wysłuchały informacji na temat życia tych pożytecznych owadów.

 

 

Pan Piotr opowiadał o rozwoju pszczół porównując je do życia ludzi. Mówił, że jeden dzień z życia pszczoły można odnieść do 1 roku życia człowieka. Dzieci aktywnie brały udział w konkursie polegającym na zbieraniu nektaru z kwiatów oraz robiły świeczki z węzy. W nagrodę dostały po małym słoiczku pysznego miodu.  Dorośli zadawali wiele pytań z zakresu pszczelarstwa, właściwości zdrowotnych czy odżywczych miodu. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a każda rodzina dostała  książkę pt. „Wszystko o pszczołach”.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność