Szanowni Państwo
W dniu 7 grudnia 2017 r. Biuro LGD-Przyjazne Mazowsze jest nieczynne, pracownicy uczestniczą w konferencji. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 884-853-845.

PLAKAT A2 lgd 2017 1
 
 

PROGRAM KONFERENCJI

 
 
 
plakat ozdoby choinkowe 03112017

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zebraniu Członków dlatego serdecznie Państwa prosimy o uczestnictwo w spotkaniu i liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Z wyrazami szacunku
Danuta Kucińska
Prezes Zarządu

Program Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze dnia 4 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Zebrania.

5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

XII Płońskie Gminne Dożynki

10 września 2017 r. przy Zespole Szkół w Lisewie odbyły się XII Płońskie Gminne Dożynki
Święto plonów w Gminie Płońsk rozpoczęły się Mszą Świętą polową koncelebrowaną
przez proboszczów płońskich parafii: ks. Zbigniewa Sajewskiego, ks. Tomasza Markowicza
oraz ks. kan. Edmunda Makowskiego.


Uroczystego powitania dokonali gospodarze - Wójt Gminy Płońsk Aleksander Jarosławski
oraz Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Kędzik.
25- lecie Gminy Płońsk to doskonała okazja do wręczenia podziękowań osobom, z którymi
gmina współpracuje a także dyplomów Uznania Pro Masovia.


W uroczystościach, obok gospodarzy, wzięło udział kilkanaście delegacji
wieńcowych,  samorządowcy z gmin w naszym powiecie a także księża wielu parafii.
Po części oficjalnej nadszedł czas na atrakcje artystyczne i zabawę. Część artystyczną
uroczystości dożynkowych rozpoczęło wystąpienie Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Con
Grazia” Płońsk. Na scenie prezentowały się mażoretki „Diament”. Tegoroczne święto
plonów uatrakcyjniły występy uczniów Zespołu Szkół w Lisewie. Gwiazdą wieczoru podczas
XII Płońskich Gminnych Dożynek był Krzysztof Krawczyk z zespołem oraz zespół Wilki.
Pracownicy LGD – Przyjazne Mazowsze przeprowadzili przy swoim stoisku konkurs
„Przyjazny Skrzat rozpoznaje nasz świat” na temat obszaru działania naszej LGD.  Konkurs
adresowany był do dzieci, które chętnie wypełniły krzyżówkę. Ich wiedzę wynagrodziły
otrzymane upominki. Przy stoisku animator przeprowadzał zabawy i konkursy dla
najmłodszych.
Obchody Święta Plonów, są hołdem składanym rolnikom za ich ciężką pracę.
Tradycja łamania się chlebem, upieczonym ze świeżo zebranych ziaren, pozostaje jedną
z najpiękniejszych w polskiej kulturze ludowej.
Opracowanie: Dominika Zacieska
Zdjęcia: Agnieszka Matoblewska, Dominika Zacieska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność