Najsmaczniejsza potrawa z ziemniaka

W dniu 16 września br. w OSP Koziebrody odbył się Festyn „Ziemniak łączy pokolenia”,
zorganizowany przez Klub Seniora w Koziebrodach, w ramach projektu grantowego złożonego do LGD-Przyjazne Mazowsze w konkursie na inicjatywy lokalne „ABC wspólnego działania”. Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu „Wspólna sprawa”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W imprezie uczestniczyli licznie mieszkańcy gminy, zarówno starsi jak i młodsi, zaproszone Kluby Seniora z Bielska i Drobina, przedstawiciele Urzędu Gminy Raciąż, MCSRiK w Raciążu, Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, miejscowej szkoły podstawowej oraz przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego.


Pani Teresa Dobies, przewodnicząca Klubu Seniora a zarazem jedna z realizatorek projektu,
powitała zebranych gości i zaprosiła do wspólnej zabawy. Wspólnie z koleżankami z zespołu
„Bandoska”, w strojach zakupionych z projektu zaśpiewały kilka piosenek, nawiązujących do życia
codziennego mieszkańców gminy. Następnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu na „Najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka”. Do konkursu zgłosiło się siedem pań, które przyrządziły potrawy na bazie ziemniaków. Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli samorządu lokalnego, Miejskiego Centrum Kultury w Raciążu oraz LGD-Przyjazne Mazowsze, oceniała ziemniaczane specjały pod względem estetyki podania, walorów smakowych i zapachowych oraz związków z tradycją kulinarną Mazowsza. Przyznano trzy nagrody główne i cztery wyróżnienia. Po wręczeniu nagród przyszedł czas na zabawę i tańce przy muzyce lokalnego zespołu. Impreza trwała do późnych godzin wieczornych, wszyscy byli uśmiechnięci i zadowoleni co świadczy o mile
spędzonym sobotnim popołudniu.
Opracowanie i zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność