Szanowni Państwo
W dniu 7 grudnia 2017 r. Biuro LGD-Przyjazne Mazowsze jest nieczynne, pracownicy uczestniczą w konferencji. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 884-853-845.

PLAKAT A2 lgd 2017 1
 
 

PROGRAM KONFERENCJI

 
 
 
plakat ozdoby choinkowe 03112017

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zebraniu Członków dlatego serdecznie Państwa prosimy o uczestnictwo w spotkaniu i liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Z wyrazami szacunku
Danuta Kucińska
Prezes Zarządu

Program Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze dnia 4 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Zebrania.

5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Jarmark jesienny „od pola do stołu”

 

W niedzielę, 16 września 2017r., już po raz dwunasty, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne zorganizował  Jarmark Jesienny „od pola do stołu” w ramach KSOW PROW 2014-2020.   Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wzięła udział w imprezie nie tylko jako uczestnik (wystawca) ale także jako partner tego projektu. Pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze na swoim stoisku udzielali informacji nt. pomocy finansowej w ramach inicjatywy Leader a także odbywających się wydarzeniach w ramach realizowanego projektu pt. „Wspólna sprawa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Odwiedzający stoisko otrzymywali materiały informacyjne orazdrobne gadżety promujące LGD–Przyjazne Mazowsze.

Uroczystego otwarcia tegorocznego jarmarku dokonali:  Jarosław Grabowski, dyrektor Oddziału Poświętne MODR, Tomasz Skorupski, zastępca dyrektora MODR w Warszawie,  Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Teresa Kozera, zastępca burmistrza z Urzędu Miasta Płońska.

Mimo niesprzyjającej pogody, płońszczanie nie zawiedli organizatorów i licznie przybyli na jarmark, gdzie można było zakupić różne wyroby  rękodzielnicze, drzewka, krzewy, miody, sery czy tradycyjne wędliny. Podczas jarmarku odbyło się seminarium nt. „Produkt regionalny i tradycyjny, uruchamianie i prowadzenie działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego z województwa mazowieckiego”, po którym uczestnicy wzięli udział w degustacji produktów lokalnych. Jednym z ciekawszych punktów programu był przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych. W tym roku wzięło w nim udział 15 zespołów. Celem konkursu było promowanie dorobku artystycznego zespołów, upowszechnianie zapomnianych pieśni ludowych, promocja wsi i folkloru oraz tradycji.Prowadzącym VIII Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych był Janusz Prokopczyk.

Opracowanie i zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność