ikonka

Konferencja podsumowująca projekt „Wspólna sprawa”

Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2017 roku w Centrum Edukacyjno Konferencyjnym w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 11

             Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Celem projektu „Wspólna sprawa” jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych poprzez realizację oddolnych inicjatyw - wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego. W ogłoszonym przez nas konkursie grantowym „ABC wspólnego działania” postawiliśmy na inwencję i kreatywność mieszkańców, angażowanie społeczności lokalnej dla dobra wspólnego oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa.Wybraliśmy 10 inicjatyw, które były realizowane od lipca do listopada 2017 roku a każda z nich obejmowała po kilka wydarzeń, które miały miejsce  w różnych gminach powiatu płońskiego. Konferencja jest podsumowaniem i popularyzacją efektów inicjatyw, zrealizowanych przez grupy nieformalne i stowarzyszenia.

Program konferencji

9.00 -9.30 Wprowadzenie; przedstawienie programu oraz celów projektu i konkursu grantowego

9.30 – 11.00 Prezentacje uczestników projektu wybranych w konkursie grantowym – podsumowanie zrealizowanych inicjatyw

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.00 Prezentacje uczestników projektu – podsumowanie zrealizowanych inicjatyw c.d.

12.00 – 12.15  Przedstawienie przez koordynatora projektu wypracowanych rekomendacji dotyczących lokalnego modelu współpracy pomiędzy JST a NGO.

12.15 – 13.45 Skuteczne metody i narzędzia partycypacji społecznej – dlaczego warto wspierać i promować aktywność obywatelską? – wystąpienie eksperta, podsumowanie konferencji

13.45 – 14.00 dyskusja

14.00 –  obiad

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność