ikonka

Wolontariusz Powiatu Płońskiego Roku 2017

Podczas Noworocznego Spotkania Samorządowego, które odbyło się 30 stycznia 2018r. zostały wręczone nagrody w konkursie ,,Wolontariusz Powiatu Płońskiego 2017 roku”. Celem konkursu było uhonorowanie tych, którzy bezinteresownie, z życzliwością i zaangażowaniem działają na rzecz mieszkańców Powiatu Płońskiego w różnych dziedzinach życia: kultura, sport, pomoc społeczna, promocja zdrowia, ekologia, turystyka, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, itp. 

W kategorii Organizacja Pozarządowa tytuł ,,Wolontariusza Powiatu Płońskiego 2017 roku" otrzymało Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic, które jest również członkiem Lokalnej Grupy Działania-Przyjazne Mazowsze. W imieniu organizacji nagrodę odebrała prezes Stowarzyszenia, pani Małgorzata Oszczyk. W kategorii  „Wolontariusz” nagrodę przyznano pani Annie Brzostek - liderowi Szlachetnej Paczki z rejonu Płońsk.
W konkursie przyznano także 5 wyróżnień. Otrzymali je:
-  pani Maria Aldona Faron – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron” z Płońska w kategorii wolontariusz,
-  pani Monika  Gortat -  wolontariuszka ze Szkoły Podstawowej z Czerwińska nad Wisłą w kategorii wolontariusz,
- pan Janusz Rosiak - Przewodniczący Zarządu Rejonowego w Płońsku Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kategorii wolontariusz,
 -  pan Kamil Koprowski z Załusk w kategorii wolontariusz.
-  Szkolny Klub Wolontariusza działający przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Płońsku w kategorii organizacja pozarządowa.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Zebrała i opracowała: Monika Łabęcka

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność