Projekty grantowe i operacja własna ocenione pozytywnie

W dniu 13 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

  1. 1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

  2. 2. Zachowania dziedzictwa lokalnego

  3. 3. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

     

Wnioski zostały złożone w ramach przedsięwzięcia Aktywna wieś. Nabór wniosków odbył się w dniach 19.04. – 08.05.2018 r. Do biura LGD – Przyjazne Mazowsze wpłynęło 5 wniosków, wszystkie zostały ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania. Limit dostępnych środków – przedsięwzięcie Aktywna Wieś – 50 000,00 zł. Wnioski te odpowiadają zadaniom, które wchodzą w skład dużego projektu grantowego, który został złożony w dniu 19 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Rada Stowarzyszenia pozytywnie oceniała również projekt Marka – Przyjazne Mazowsze, który został złożony przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze jako tzw. operacja własna. Wartość dofinansowania to 50 000,00 zł.

Realizacja obu operacji przewidziana jest na 2019 r., po podpisaniu umów o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Mazowieckiego.

  1. Lista wniosków wybranych do dofinansowania – przedsięwzięcie – Aktywna Wieś

  2. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność