ikonka

Wzmocnienie Klastra Bezpieczna Żywność- rozwój współpracy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń

Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze realizuje projekt pt. „Wzmocnienie Klastra Bezpieczna Żywność- rozwój współpracy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń”. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem operacji jest rozwój współpracy podmiotów w ramach klastra Bezpieczna Żywność, opartej na zidentyfikowanych potrzebach członków klastra prowadzącej do zwiększenia ich konkurencyjności, poprzez dostarczenie wiedzy i stworzenie możliwości poszukiwania wspólnych rozwiązań, podejmowanie wspólnych projektów i przedsięwzięć biznesowych jak również budowanie wspólnej marki.

Grupą docelową operacji są członkowie klastra Bezpieczna Żywność oraz partnerzy klastra.

Termin realizacji projektu: 18.06 – 15.12.2018r.

W ramach zadania publicznego zaplanowano realizację następujących form:

  1. Przeprowadzenie analizy szczegółowych potrzeb informacyjnych, które będą stanowić podstawę do opracowania szczegółowych kolejnych etapów.

  2. Przeprowadzenie i organizacja 2 warsztatów szkoleniowych w dwóch obszarach: „Budowa marki i marketing produktów lokalnych i regionalnych” i „Poszukiwanie partnerów i realizacja  wspólnych przedsięwzięć w sektorze rolno- spożywczym, w tym organizacja logistyki i dystrybucji”.

  3. Przeprowadzenie i organizacja seminarium informacyjnego „Działalność innowacyjna w sektorze rolno- spożywczym”.

Planowane rezultaty/efekty:

Formy realizacji operacji pozytywnie wpłyną na rozwój i zacieśnienie współpracy wewnątrz klastra Bezpieczna żywność, zapewnią podstawy do podejmowania dalszych wspólnych inicjatyw realizujących strategię klastra w zakresie podniesienia jakości funkcjonowania klastra, zdolności do podejmowania wspólnych projektów i przedsięwzięć biznesowych, budowania wspólnej marki jak również inicjowania współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo- rozwojowymi.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność