Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika - Podsumowanie seminarium

loga slogan KSOW

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze we współpracy z  Biurem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała  seminarium pn.Partnerstwo publiczno-społeczno-prywatne na rzecz przetwórstwa i marketingu produktów od rolnika, które odbyło się w dniu 25 września 2018 roku, w Centrum Edukacyjno- Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.

Celem szkolenia było wspieranie współpracy w sektorze rolnym poprzez upowszechnianie kompleksowej wiedzy na temat organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności. Uczestników spotkania powitała Prezes LGD-PM Danuta Kucińska i przedstawiła przykłady dobrych praktyk w zakresie  budowania partnerstwa trójsektorowego na rzecz sprzedaży bezpośredniej od rolnika do konsumenta. Wykłady poprowadziły Panie Izabella Byszewska oraz Pani Grażyna Kurpińska z Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie. Prowadzące seminarium zapoznały uczestników m.in. z nowymi trendami i gustami konsumentów żywności, systemami jakości żywności, zasadami tworzenia sieci współpracy partnerskiej, przetwórstwa oraz zarządzania i promocji projektów a także z możliwościami uzyskania wsparcia finansowego w tym zakresie. Na spotkanie licznie przybyli   przedstawiciele urzędów miast i gmin powiatu płońskiego, organizacji pozarządowych, MODR O/Poświętne, Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego w Płońsku, przedsiębiorcy, rolnicy oraz młodzież. Cała sala była wypełniona po brzegi a wykładowczynie w interesujący sposób przedstawiły złożoną problematykę tworzenia i rozwijania krótkich łańcuchów dostaw czyli możliwości zakupu produktów od rolnika bez pośrednika. Organizatorzy zwrócili uwagę na potrzebę wieloaspektowego i kompleksowego działania w tym zakresie oraz utworzenia partnerstwa trójsektorowego w naszym powiecie na rzecz wspierania tej inicjatywy. LGD-PM ma zaplanowane środki na utworzenie inkubatora przetwórstwa oraz sieci współpracy pomiędzy producentami. Może w przyszłym roku znajdą się chętni i powstaną innowacyjne rozwiązania w tym zakresie.

 

stopka

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność