ikonka

Marka – Przyjazne Mazowsze

Od 2010 roku promujemy nasz obszar wykorzystując wstępnie opracowaną koncepcję „Przyjazny skrzat  - marka lokalna”. Obszar LGD został opisany w formie wierszowanej i każda gmina pozyskała swojego własnego przyjaznego skrzata, o cechach i walorach charakterystycznych dla danego terenu.

Skrzatolandia to przyjazna kraina, której przestrzeń jest otwarta i którą można wypełniać własnymi pomysłami. Zamieszkują ją Skrzaty i podobne im istoty, ludki chętne do pomocy i czynienia różnych przysług ludziom. To przyjazne ludziom istoty pojawiające się często w literaturze polskiej i zagranicznej, szczególnie w baśniach. Według słowiańskich wierzeń ludowych te nadprzyrodzone istoty zamieszkiwały w każdym domu. W zamian za jedzenie, pozostawiane przez gospodarzy opiekowały się małymi dziećmi, zamiatały izbę a czasem szły do pracy w polu. Nazywane były różnie w zależności od regionu: na Mazowszu – Latawce.

Nasz Mazowiecki Skrzat jest przyjazny, życzliwy dla innych, uczynny, rzetelny, solidny i odpowiedzialny a przede wszystkim, gościnny, pomysłowy i ma duże poczucie humoru. Lubi otwartą przestrzeń, wolność, jest ruchliwy i lekki jak ptak, chętnie szybuje w przestrzeni, także wirtualnej. Marka – Przyjazne Mazowsze nawiązuje do jego cech charakterystycznych. Produkty opatrzone marką muszą nawiązywać do cech charakterystycznych skrzata. Powinny być pomysłowe i przyjazne dla odbiorców ale także  spełniać określone wymogi jakości – solidności, rzetelności, bezpieczeństwa.

Od 2018 roku Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze realizuje operacje własną w ramach przedsięwzięcia: Marka – Przyjazne Mazowsze. Celem realizacji operacji własnej jest rozwój „oferty weekendowej” dla turystów i mieszkańców bazującej na posiadanych zasobach przyrodniczych i kulturowych poprzez promocję wspólnej marki lokalnej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu tworzenie warunków do rozwoju marki lokalnej poprzez szeroką akcję promocyjną, dostarczenie wiedzy o lokalnych zasobach. W ramach realizacji zadania zostały wykonane przez Ryszarda Piotrowskiego rzeźby 11 Skrzatów. Każdy skrzat trzyma w rękuatrybut oddający specyfikę gmin należących do obszaru LGD-PM, opisaną w wierszu „Skrzatolandia”, opublikowanym na stronie www.lgdpm.pl. Skrzaty zostaną przekazane gminom w celu wspólnej promocji Marki – Przyjazne Mazowsze. Planujemy również opracowanie regulaminu przyznawania certyfikatu marki.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność