ikonka

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

Danuta Kucińska – Prezes Zarządu
Agnieszka Matoblewska - Zastępca Prezesa Zarządu
Katarzyna Zalewska - Zastępca Prezesa Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

Jacek Malicki - Przewodniczący

Paweł Sawicki - członek

Mateusz Odoliński - członekRada Decyzyjna:

 

Sektor publiczny:

    Giszczak Ryszard – Wójt Gminy Raciąż

    Godlewski Mariusz – Burmistrz Miasta Raciąż
    Jarosławski Aleksander – Wójt Gminy Płońsk
    Maranowski Bogdan – Wójt Gminy Joniec
    Opolski Mirosław – Wójt Gminy Dzierzążnia
    Pierścińska Beata – Wójt Gminy Naruszewo
    Przedpełski Wiesław – Wójt Gminy Baboszewo
    Ryziński Jerzy – Zastępca Wójta Gminy Sochocin
    Stolpa Andrzej – Wicestarosta Płoński
    Woźniak Romuald – Wójt Gminy Załuski
    Zalewski Sławomir – Wójt Gminy Nowe Miasto

Sektor gospodarczy:

    Górecki Piotr
    Lewandowski Henryk
    Napiórkowski Marek
    Napiórkowski Leonard

   Oporski Jarosław
   

Sektor społeczny:

   Adamczyk Michał
   Gołębiowska  - Jarosiewicz Magdalena  

  Makowska Daniela

   Rutkowski Andrzej
   Radomski Tomasz

  Urbańska Ewa
   Urbański Dariusz
   Zalewska Katarzyna

  Zembrzuska – Witczak Małgorzata
   Ziółkowska Maria

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność