ikonka

Szkolenie z Małych Projektów

W dniu 16 października 2012 r. w centrum Konferencyjno-Edukacyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyły się warsztaty z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów pn.  Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie. Celem spotkania było przybliżenie zagadnień oraz zasad ubiegania się o wsparcie w zakresie małych projektów, zwrócenie uwagi na popełniane często błędy oraz omówienie terminów związanych z obsługą wniosków. W szkoleniu wzięło udział ok. 45 osób. Prowadząca szkolenie pani Marzena Cieślak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Warszawie podzieliła się swoją wiedzą nie tylko na temat podstaw prawnych ale także wiedzą praktyczną m.in. z zakresu pisania wniosków, a więc na co w szczególności zwracać uwagę aby nie popełniać błędów, które skutkowałyby odrzuceniem projektu, przedstawiła dobre praktyki przy gromadzeniu dokumentacji stanowiącej podstawę ubiegania się o wsparcie oraz mówiła także o zasadach z korzystania zaliczek i wyprzedzającego finansowania. Wszystkie omawiane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Słuchacze zadawali wiele pytań prowadzącej przez co szkolenie przybrało formę rozmowy, w trakcie której wymieniano się swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi działania Małe Projekty.  Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz ankietę ewaluacyjną z prośbą o je wypełnienie po szkoleniu. Na jej podstawie możemy stwierdzić, że słuchacze byli zadowoleni z przekazanych informacji i jakości przeprowadzonego szkolenia, co jest uwidocznione w wysokiej ocenie tego spotkania.
Przypominamy, że nabór wniosków z Działania Małe Projekty rozpocznie  się 24 października 2012 i będzie trwał do 13 listopada 2012 r. Zachęcamy do składania projektów.

opracowanie:
Agnieszka Matoblewska
LGD - Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność