ikonka

Konferencja - Podsumowanie Programu PROW na lata 2007 – 2013

PODSUMOWANIE PROGRAMU PROW NA LATA 2007 – 2013  – konferencja zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wśród najlepszych na Mazowszu!

Rezultaty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji i instytucji pozarządowych w poszczególnych województwach, związków zawodowych i branżowych, Lokalnych Grup Działania oraz lokalnych i regionalnych  mediów to temat konferencji, która odbyła się 8 listopada 2012 w MODR O/Poświętne w Płońsku.

Podczas spotkania przedstawiono m.in.: wpływ PROW na rozwój województwa mazowieckiego, przykłady najlepszych projektów zrealizowanych w Polsce w ramach PROW 2007 – 2013 a wśród nich prezentację wybranych, dwóch lokalnych grup działania z województwa mazowieckiego: LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego oraz LGD – Przyjazne Mazowsze. W naszej prezentacji przedstawiliśmy przykłady projektów zrealizowanych przez beneficjentów z obszaru działania objętego Lokalną Strategią Rozwoju jako tzw. dobre praktyki. Ponadto zaprezentowaliśmy działania aktywizujące i szkoleniowe adresowane do mieszkańców naszego terenu takie jak: spotkania informacyjne, konkursy, szkolenia, konferencje, imprezy i inne.

Opracowała: Agnieszka Matoblewska
Zdjęcia: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność