ikonka

II spotkanie klubowe w ramach międzynarodowego projektu współpracy TERRA

W dniu 31 stycznia 2013 r. w ramach międzynarodowego projektu współpracy TERRA - Tourism for Economic Revival of Rural Areas/ Turystyka - dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich/ w gospodarstwie agroturystycznym „Ranczo Aksamitka” w Gawłowie odbyło się drugie spotkanie klubowe lokalnych podmiotów z branży turystycznej. 

Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze.
Projekt realizowany jest w ramach osi 4 (Leader) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przez trzy polskie Lokalne Grupy Działania (LGD): Aktywni Razem - z siedzibą w Łącku, Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego - z siedzibą w Legionowie i Przyjazne Mazowsze – z siedzibą w Płońsku oraz przez fińską LGD Perapohjolan kehitys – z siedzibą w Ranua w Laponii.
Celem projektu jest lepsze wykorzystanie turystycznego potencjału obszarów objętych działalnością czterech uczestniczących w nim LGD poprzez: zainicjowanie współpracy podmiotów turystycznych na każdym z obszarów i udzielenie wsparcia merytorycznego istniejącym i planowanym lokalnym firmom turystycznym. Zamierza wykorzystać dobre praktyki z Finlandii i Polski, jak również innych krajów europejskich. Zakładana współpraca podmiotów turystycznych ma zaowocować rozwojem wspólnych produktów turystycznych oraz zintegrowanych ofert turystycznych każdego obszaru, a także wzajemną promocją tych ofert w objętych nim regionach. Chcielibyśmy do projektu włączyć młodzież, zainteresowaną tą problematyką.
Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2012, a jego zakończenie przewidziane jest na czerwiec 2014 roku. Dotychczas odbyła się wizyta studialna w Polsce fińskich firm z sektora turystyki.
Podczas tego spotkania właściciele gospodarstw agroturystycznych i wypożyczalni kajaków , w swoich prezentacjach pokazali różne rodzaje działalności, ukierunkowane na rozwój turystyki lokalnej na obszarze LGD – Przyjazne Mazowsze. Właściciel „Rancza Aksamitka”, w którym gościliśmy, Pan Bogusław Aksamit, oprowadził nas po swoim gospodarstwie, opowiedział o rozwijaniu swojej działalności oraz ugościł smacznym żurkiem i pierogami.

Opracowanie i zdjęcia:
Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność