ikonka

Zaproszenie do udziału w Targach Organizacji Pozarządowych

Zaproszenie do udziału w Targach Organizacji Pozarządowych

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie oraz
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zapraszają wszystkich zainteresowanych
mieszkańców powiatu płońskiego do odwiedzenia Targów Organizacji Pozarządowych, które
odbędą się 12 marca 2013 roku w Centrum Konferencyjno – Edukacyjnym Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, w
godzinach od 10.00 do 16.00.

Celem Targów jest promocja dokonań i dorobku organizacji pozarządowych z
powiatu płońskiego oraz zbudowanie pozytywnego wizerunku trzeciego sektora w lokalnej
społeczności. Na stoiskach wystawowych organizacje będą prezentować swoje
dotychczasowe osiągnięcia i zapraszać do współpracy.

W trakcie Targów prowadzone będą dwa panele dyskusyjne dotyczące kwestii
ważnych dla organizacji pozarządowych.

Wierzymy, że dla uczestników tego wydarzenia będzie to prawdziwa lekcja
społeczeństwa obywatelskiego promująca aktywność w życiu społecznym
lokalnej
wspólnoty.

10.00 – 16.00 Prezentacja stoisk wystawowych organizacji pozarządowych

10.15 – 10.30 Występ zespołu „Zawsze Młodzi”

10.30 – 12.00 I Panel dyskusyjny: Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem.
W stronę modelowej współpracy.

12.00 – 12.30 Występ zespołu „Warto Żyć”

12.30 – 13.30 II Panel dyskusyjny: Finansowanie działania organizacji pozarządowych –
nowe źródła, nowe możliwości.

13.30 – 14.00 Występ zespołu Stowarzyszenia „Art Płona”

 

Pobierz Zaproszenie

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność