ikonka

Nasz projekt w europejskiej bazie dobrych praktyk !

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt pt. QUESTING TWORZENIE ATRAKCJI

TURYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH W FORMIE POSZUKIWANIA SKARBÓW został wybrany do

europejskiej bazy dobrych praktyk.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod TYM oraz TYM linkiem.

„Dziedzictwo stołu. Wędrówki kulinarnepo obszarze mazowieckich lokalnych grup działania” - nowa publikacja LGD - Przyjazne Mazowsze

Z końcem  grudnia 2013 ukazała się publikacja „Dziedzictwo stołu. Wędrówki kulinarne  po obszarze mazowieckich lokalnych grup działania”.  Jej wydawcami są: LGD - Przyjazne Mazowsze oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim.

Przewodnik opracowany został przez LGD - Przyjazne Mazowsze we współpracy z mazowieckimi lokalnymi grupami działania i zawiera informacje o  miejscowych zwyczajach kulinarnych a także przepisy regionalnych potraw, charakterystycznych dla obszaru każdej z nich. Publikacja ma charakter promocyjny i stanowi subiektywny wybór wiedzy o  mazowieckich kulinariach, wiedzy przekazanej przez każdą z lokalnych grup uczestniczących w projekcie.  Warto podkreślić, że jest to pierwsza publikacja dotycząca kuchni Mazowsza, w której znalazły się nie tylko przepisy kulinarne ale również pokazany został ich szerszy, kulturowy kontekst. Przekazywane z pokolenia na pokolenie zwyczaje, związane ze spożywaniem posiłków, stanowią ważną społeczną wartość, towarzyszą najważniejszym wydarzeniom w naszym życiu.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność