Uwagi dotyczące rozliczenia grantów

Szanowni Państwo realizujący inicjatywy w ramach projektu LGD - Przyjazne Mazowsze pn. Wspólna sprawa

 

 Przypominamy aby dokumenty, które przygotowujecie w celu rozliczenia się z inicjatyw  opatrzeć informacją o pochodzeniu dotacji.

Wzór sprawozdania oraz przykładowy opis faktury znajduje się na stronie www.lgdpm.pl w zakładce Wspólna sprawa, w informacji pt. Dokumenty do pobrania dla realizatorów grantu.

Czytaj więcej...

Festyn integracyjny mieszkańców Wróblewa

W dniu 2 września 2017 r. odbył się festyn integracyjny mieszkańców Wróblewa – Osiedle. w ramach projektu  „Aktywizacja społeczności lokalnej”, który został  wybrany przez  Lokalną Grupę Działania- Przyjazne Mazowsze w konkursie pt. „ABC wspólnego działania  w ramach projektu „Wspólna sprawa”

Czytaj więcej...

Projekt „Aktywizacja społeczności lokalnej”

Stowarzyszenie „Nasza Czerwińsk nad Wisłą” realizowało w lipcu i sierpniu 2017 r. projekt „Aktywizacja społeczności lokalnej”, który został wybrany przez Lokalną Grupę Działania - Przyjazne Mazowsze w konkursie pt. „ABC wspólnego działania w ramach projektu „Wspólna sprawa” w dniu 26.08.2017 r. w sobotnie popołudnie w podczas plenerowego kina letniego mogliśmy obejrzeć film „Piękna i Bestia”.

Czytaj więcej...

Najsmaczniejsza potrawa z ziemniaka

W dniu 16 września br. w OSP Koziebrody odbył się Festyn „Ziemniak łączy pokolenia”,
zorganizowany przez Klub Seniora w Koziebrodach, w ramach projektu grantowego złożonego do LGD-Przyjazne Mazowsze w konkursie na inicjatywy lokalne „ABC wspólnego działania”. Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu „Wspólna sprawa”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W imprezie uczestniczyli licznie mieszkańcy gminy, zarówno starsi jak i młodsi, zaproszone Kluby Seniora z Bielska i Drobina, przedstawiciele Urzędu Gminy Raciąż, MCSRiK w Raciążu, Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, miejscowej szkoły podstawowej oraz przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego.

Czytaj więcej...

Relacja z pierwszego dnia kursu samoobrony dla kobiet

W poniedziałkowy wieczór 11.09.2017 roku w Szkole Podstawowej w Jońcu odbyły się pierwsze zajęcia kursu samoobrony dla kobiet w ramach projektu Grupy Nieformalnej z Jońca-Kolonii pt. ”Zapraszamy na Zieloną Kolonię. Cykl spotkań plenerowych” – wybranego w konkursie "ABC wspólnego działania", który jest częścią projektu LGD Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa”, dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej...

Z wizytą w pasiece...

„Rodzina pszczela przykładem dla ludzi” to tytuł projektu złożonego w czerwcu 2017 r. przez Koło Pszczelarzy w Płońsku do Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze na konkurs grantowy pt. „ABC wspólnego działania” . Konkurs ten jest częścią projektu „Wspólna sprawa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ten projekt znalazł się wśród 10 projektów wybranych przez LGD-PM do dofinansowania.

Czytaj więcej...

Trening czyni mistrza

Harmonogram zajęć, w ramach inicjatywy Trening czyni mistrza realizowanej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej FOOTBAAL ACADEMY PŁONSK, wybranej w konkursie "ABC wspólnego działania", który jest częścią projektu LGD Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa”, dofinansowanego  z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej...

Joniecka Akademia Aktywnych – Małych i Dużych

Harmonogram działań, w ramach inicjatywy Joniecka Akademia Aktywnych – Małych i Dużych, realizowanej przez grupę nieformalną „Szóstka znad Wkry”, wybranej w konkursie "ABC wspólnego działania", który jest częścią projektu LGD Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa”, dofinansowanego  z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej...

Dzierzążnia – świadomy rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej

Harmonogram działań, w ramach inicjatywy Dzierzążnia – świadomy rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej, realizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Dzierzążnia wybranej w konkursie "ABC wspólnego działania", który jest częścią projektu LGD Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa”, dofinansowanego  z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej...

Wspólna sprawa – uroczyste podpisanie umów na realizację 10 projektów grantowych

   Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

W piątek, 21 lipca 2017 roku w restauracji Poświętne, LGD - Przyjazne Mazowsze podpisała umowy z wybranymi w ramach konkursu grantowego wnioskodawcami. Są to oddolne inicjatywy samych mieszkańców powiatu płońskiego, włączające i angażujące lokalną społeczność, realizowane przez stowarzyszenia i grupy nieformalne.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność