Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie do udziału w projekcie „Komputer bez tajemnic”

ulotka przyjazne mazowsze-020115UWAGA!!! Przedłużona rekrutacja do udziału w projekcie „Komputer bez tajemnic” do dnia 19 stycznia 2015 r

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Komputer bez tajemnic” realizowanym w partnerstwie przez ATForum Damian Dmuchowski oraz Polską Izbę Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego 180 mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 50 rok życia w okresie od 10.2014 do 06.2015

Cele projektu realizowane są poprzez przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i znajomości programów komputerowych na poziomie ECDL Profil Base (podstawowym) lub ECDL Core (rozszerzonym) zakończonych egzaminem.

Czytaj więcej...

PROW na lata 2014 – 2020 zatwierdzony.

Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe). Więcej informacji na temat PROW 2014-2020 na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020)

Pobierz wersję pełną

Pobierz wersję skróconą

Zaproszenie do udziału w projekcie „Komputer bez tajemnic”

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Komputer bez tajemnic” realizowanym w partnerstwie przez ATForum Damian Dmuchowski  orazPolską Izbę Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego 180 mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 50 rok życia w okresie od 10.2014 do 06.2015

Czytaj więcej...

Zaproszenie dla wiejskich organizacji pozarządowych

Przekazujemy zaproszenie do udziału w projekcie „Złapani w sieć”, realizowanym przez Fundację  Idealna Gmina, w terminie od października 2014 do czerwca 2015. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich oraz zbudowanie sieci wiejskich organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego. W ramach projektu odbędą się szkolenia z doskonalenia kompetencji członków NGO, z zakresu włączania się w proces konsultacji, komputerowe, tworzenia regionalnego potencjału NGO na Mazowszu.Zaplanowano wieloaspektowe doradztwo przystosowane do indywidualnych potrzeb każdego NGO w zakresie tworzenia wizerunku np. budowy strony internetowej, ale także wsparcie specjalistyczne: zagadnienia  prawne, księgowe i inne, odpowiednio do problemów  zgłaszanych przez NGO. Wszyscy specjaliści dostępni będą w zależności od potrzeb organizacji, mogą to być spotkania osobiste w biurze Projektu, konsultacje telefoniczne i Internetowe, dojazd do NGO. Dzięki dofinansowaniu z EFS udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zwracają również koszty dojazdu. Więcej informacji oraz karta zgłoszenia w załącznikach.

Pobierz pełny opis projektu       Pobierz formularz zgłoszeniowy

Opracowała na podstawie przesłanych materiałów: Danuta Kucińska

Pamięć za Serce

Biblioteka Miejska w Płońsku10 listopada 2014 r. po raz 9. zorganizowała Zaduszki Muzyczne, które odbyły się w kościele św. M.M. Kolbego w Płońsku. Wykonawcami spektaklu słowno-muzycznego byli młodzi artyści ze Szkoły Muzyki i Tańca Nutka oraz grupy teatralne ze szkół płońskich. Widowisko było przypomnieniem tragicznych losów Polaków oraz wspomnieniem osób zasłużonych dla ziemi płońskiej. Na zakończenie jako gość specjalny wystąpiła Anna Bałchan -siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, działaczka społeczna, prezes stowarzyszenia pomoc dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej, laureatka nagrody TOTUS oraz nagrody im. ks. Józefa Tischnera.

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca wdrażanie PROW 2007

„Zauważ PROW 2007 - 2013 wokół siebie” - konferencja podsumowująca wdrażanie PROW 2007-2013 w powiecie płońskim.

W dniu 30 października 2014 r. w Płońsku odbyła się konferencja przedstawiająca efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie powiatu płońskiego pod hasłem „Zauważ PROW 2007 - 2013 wokół siebie”.

Czytaj więcej...

Podsumowanie wizyty studyjnej członków LGD – Przyjazne Mazowsze do Austrii (7 – 11.10.2014)

Na zakończenie wyjazdu studyjnego do Austrii zorganizowaliśmy wspólne podsumowanie wizyty w formie warsztatowej. Chcieliśmy zebrać rekomendacje uczestników na temat ewentualnej współpracy z austriackimi lokalnymi grupami, jej charakteru, zakresu oraz na bieżąco podzielić się wrażeniami z pobytu a także pomysłami na projekty, które warte są przeniesienia na nasz obszar. Sformułowaliśmy 3 pytania: 1.Które z poznanych przykładów austriackiego Leadera warto przenieść na nasz obszar?2. Czy jesteś za współpracą z Austriakami i w jakim zakresie? Czego dotyczyć ma projekt? 3. Jakie są twojewrażenia z pobytu?

Czytaj więcej...

Byliśmy zafascynowani


Członkowie LGD – PRZYJAZNE MAZOWSZE w dniach 7-11 października 2014 r. odbyli wizytę studyjną do Austrii, odwiedzili lokalne grupy działania w Sauwald i Wels. Poznali innowacyjne, bardzo interesujące projekty zakresu rekreacji, promocji marki ziemniaka, przykłady dywersyfikacji źródeł dochodów, a wszystko to za sprawą naszych, aktywnych członków, a ze strony gospodarzy: Thomasa Muellera, Ramony Kogler i Alfreda Melsingera. Uczestnicy tej formy szkoleniowej z dużym uznaniem odnieśli się do zaprezentowanych przykładów dobrych praktyk – dali temu wyraz w ankiecie wieńczącej wyjazd.

Z dużym zaciekawieniem wysłuchali informacji na temat zasad funkcjonowania austriackiego Leadera, które przedstawił pan Ignatz Knöbl, kierownik Wydziału ds. Obszarów Zaniedbanych i Ekologicznej Gospodarki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w Wiedniu. W okresie przedakcesyjnym był on ministrem spraw zagranicznych Górnej Austrii odpowiedzialnym za negocjacje umowy akcesyjnej z UE. Potem przez wiele lat odpowiadał za realizację programu Leader.

Czytaj więcej...

„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?”

Otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, Sochocin, Płońsk, Joniec, Nowe Miasto, Miasto i Gmina Raciąż, Załuski.

Zapraszamy!

Jaka jest nasza rola w gminie i co możemy w niej zmienić aby żyło się lepiej? To hasło przewodnie spotkań, na których mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat problemów i potrzeb a także silnych i słabszych stron otoczenia, w którym żyją oraz ich wpływu na codzienne życie. Spotkania są elementem współtworzenia przez LGD - Przyjazne Mazowsze razem  z mieszkańcami obszaru, Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020.  Dokument będzie gotowy w przyszłym roku i wskaże najważniejsze kierunki rozwoju i inwestycji dla całego obszaru naszego działania. Razem stworzymy plan działania i pozyskamy  środki na realizację projektów przez mieszkańców.

Zapraszamy rolników przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji, bezrobotnych, wszystkich mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na rozwój swojej gminy.

Czytaj więcej...

Szkolenie Ekologia w Twojej Firmie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że firma P&M GROUP organizuje szkolenie dotyczące systemu zarządzania środowiskowego w organizacji.

Bezpłatne szkolenia będą się odbywać w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym należącym do Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (09-100 Płońsk ul. H. Sienkiewicza 11) w ramach projektu Ekologia w Twojej Firmie.

Czytaj więcej...

„Dzień ziemniaka” w Koziebrodach

W dniu 13 września 2014 r. LGD - Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w „Dniu ziemniaka”, imprezie organizowanej przez Centrum Aktywności Osób Starszych Klub Seniora w Koziebrodach. Uroczystego otwarcia w plenerze, przed budynkiem OSP, dokonała Prezes CAOS Pani Teresa Dobies, która powitała wszystkich uczestników, słownie i na wesoło, występem klubowego zespołu muzycznego. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na biesiadę do sali OSP. 

Czytaj więcej...

Dzień utalentowanych i walecznych sołectw

Wczoraj  w niedzielę 14 września br. byliśmy świadkami jedynego i niepowtarzalnego w powiecie płońskim wydarzenia zatytułowanego „I Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw Gminy Naruszewo 2014”, które miało miejsce w Krysku.  W tym festiwalu sołectw uczestniczyli mieszkańcy 5 odważnych i bardzo kreatywnych wsi: Drochówka Rąbież, Sosenkowo, Nowe Naruszewo, Krysk – Nowy Krysk i Skarszyn, Sołtysi: Jerzy Rybicki, Wiesław Makowski, Grażyna Bielska, Marek Napiórkowski, Bogdan Kwiatkowski wspaniale zmobilizowali swoje społeczności.  Uczestnicy konkursu zachwycili  bardzo bogatą aranżacją stoisk, sztuka kulinarną, talentami literackimi: ujmującymi  wierszami i skeczami odwołującymi się do miejscowych prominentnych osób,  a także mocnymi głosami. Zauważamy, że bohaterowie tej niedzieli dali z siebie wszystko i gołym okiem było widać, że przygotowania do tej imprezy trwały tygodniami..

Czytaj więcej...

Analiza ankiet - kryteria wyboru projektów

Szanowni Państwo,
przekazujemy analizę ankiet, które były przeprowadzone podczas posiedzenia Rady Decyzyjnej w dniu 17/07/2014 r. Badania zrealizowaliśmy w celu pozyskania informacji,na temat wagi istotności kryteriów oceny projektów. LGD – Przyjazne Mazowsze przygotowuje się do nowego okresu programowania i tworzenia nowej strategii rozwoju. Informacje zawarte w ankietach uzupełniają nasze dotychczasowe doświadczenia a także ograniczą ryzyko nieobiektywnego podejmowania decyzji przy wyborze projektów w nowej perspektywie.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiet oraz przekazywania swoich uwag i spostrzeżeń dotyczących kryteriów wyboru projektów.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych w ramach Programu Obywatele dla Demokracji

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w trzeciej edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wnioski wstępne przyjmowane są - od 1 września do 15 października 2014, wnioski pełne - od 2 do 30 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność