Najnowsze

Wyróżnione

Jarmark Nowomiejski 24 czerwca 2012r.

Serdecznie zapraszamy na Jarmark Nowomiejski od przeszłości do teraźniejszości który odbędzie się 24 czerwca 2012 roku w godzinach 14.00 - 24.00

Czytaj więcej...

Możliwość odbioru i zamieszczania tablic informacyjnych

Szanowni Państwo,

W przypadku gdy beneficjent realizuje operację (np. place zabaw, boiska sportowe, świetlice, parki), która ze względu na zakres obejmuje więcej niż jedną miejscowość, tablica informacyjna lub reklamowa powinna zostać zamieszczona w miejscu realizacji operacji w każdej miejscowości.

Propozycja zamieszczenia tylko jednej tablicy np. w siedzibie beneficjenta, miejscowości zamieszkiwanej przez największą liczbę mieszkańców, ogranicza spełnienie obowiązku do podejmowania działań, których celem jest zwiększenie wśród społeczeństwa świadomości na temat wkładu Wspólnoty, nałożonego rozporządzeniem Komisji (WE) na 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW), oraz rozpowszechnianie wizualnej marki Programu.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do konsultacji nowego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Przyjazne Mazowsze

Szanowni Państwo

LGD – Przyjazne Mazowsze zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach nowego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).  Ubiegamy się o dodatkowe fundusze dla mieszkańców naszego obszaru na realizację projektów w związku z  ogłoszonym przez Zarząd Województwa Marszałkowskiego konkursem na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007-2013. Wnioski  o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 należy składać od 02 do 31 lipca 2012 r.

Czytaj więcej...

Zakończenie naboru wniosków z działania Małe Projekty

W dniu 22.05.2012r. zakończyliśmy nabór wniosków z działania Małe projekty. Wpłynęło 17 wniosków. Wszystkim wnioskodawcom gratulujemy pomysłów na projekty.

11czerwca 2012 r. o godz. 16.00 w budynku szkoleniowym MODR Oddział Poświętne w Płońsku, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym wnioski zostaną ocenione pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektu  zapisanych  w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Konkurs wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej w Glinojecku

9 maja 2012 roku w Glinojecku po raz pierwszy został przeprowadzony konkurs wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej  z terenu północnego Mazowsza. Pomysłodawczynią konkursu była Małgorzata Iwańska pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku. Organizatorami konkursy był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku  oraz Miasto i Gmina Glinojeck. 

Czytaj więcej...

Nowy lokal Stowarzyszenia Kobiet "Karolina"

W dniu 27 kwietnia 2012 r. odbyło się uroczyste przekazanie Stowarzyszeniu Kobiet "Karolina" z Karolinowa sali w budynku byłej szkoły w Karolinowie przez Wójta Gminy Załuski pana Romualda Woźniaka.

CZYTAJ WIĘCEJ

LGD - Przyjazne Mazowsze na Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach

Ponad stumetrowe stoisko w kształcie województwa mazowieckiego zaprezentował Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach.

Sześćdziesięcioosobowa delegacja z Lokalnych Grup Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, „Razem dla Radomki”, „Dziedzictwo i rozwój”, „Wspólny Trakt”, „Wszyscy razem”, „Puszcza Kozienicka”, „Gminy Nadpiliczne”, „Przyjazne Mazowsze”, „Zielone Mosty Narwi”, i „Ziemia Chełmońskiego” prezentowała potencjał Mazowsza od 20 do 22 kwietnia br.

Czytaj więcej...

Ogólnopolskie Wybory Chłopa Roku 2012

29 kwietnia br. w Racławicach pod pomnikiem Bartosza Głowackiego po raz XVIII odbędą się Wybory Chłopa Roku. Imprezie towarzyszyć będzie zlot Wojciechów i Bartoszów. Instytucje pracujące na rzecz rolnictwa będą także wystawiać swoje eksponaty połączone ze sprzedażą. Będzie można kupić: ciągniki, sprzęt rolniczy i ogrodniczy, sadzonki krzewów i kwiatów, itp.

Organizatorem imprezy są: Wójt Racławic, Izby Rolnicze, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Związek Młodzieży Wiejskiej, Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Starosta Miechowski, Czesław Siekierski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju RACŁAWICE.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na bezpłatny kurs Przewodnik Agroturystyki

SZANOWNI PAŃSTWO ROLNICY I DOMOWNICY


Osoby ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie Mieszkańcy obszarów wiejskich woj. mazowieckiego Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie serdecznie zaprasza Państwa na bezpłatny kurs PRZEWODNIK AGROTURYSTYKI

Czytaj więcej...

I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej

LGD – Przyjazne Mazowsze zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z obszaru swojego działania, obejmującego gminy Płońsk, Sochocin, Baboszewo, Nowe Miasto, Naruszewo, Dzierzążnia, Joniec, Załuski, Raciąż (miasto i gmina), do udziału w I Międzyszkolnym Konkursię Wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej Glinojeck’ 2012. pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Starosty Powiatu Ciechanowskiego oraz Posła do Parlamentu Europejskiego – Jarosława Kalinowskiego

Czytaj więcej...

Nabór wniosków z działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zakończony

W dniu 20.03.2012 r. zakończyliśmy nabór wniosków z działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.


Wpłynęło 10 wniosków z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 5 wniosków z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 26.03.2012 r. o godz. 12.00 w budynku szkoleniowym MODR Oddział Poświętne w Płońsku, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym wnioski zostaną ocenione pod względem spełnienia kryteriów wyboru zapisanych, dla poszczególnych działań, w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – szkoleniowe z działania Małe projekty

Jeśli chcesz pozyskać środki unijne na realizację pomysłów takich jak: organizacja szkoleń, warsztatów, imprez, promocja twórczości kulturalnej i artystycznej, rozwój agroturystyki i turystyki, remont i modernizacja świetlicy, budowa/odbudowa punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras rowerowych, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, rzemiosła, tradycyjnych zawodów, przyjdź na spotkanie informacyjno-szkoleniowe organizowane w Twojej gminie.

Czytaj więcej...

MODEL WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI - podsumowanie


MODEL WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, TWORZENIE WARUNKÓW DO SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI

Szkolenie

Taki był temat szkolenia, które odbyło się 27 stycznia 2012 roku, w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy urzędów gmin oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, współpracujący z Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze, z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Prowadziła je Danuta Kucińska, uczestnik „Szkoły dla trenerów modelu współpracy”.

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy grupy docelowej: przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych na temat zasad modelowej współpracy, ze zwróceniem uwagi na płaszczyznę III Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności. Ponadto wzrost zainteresowania uczestników wykorzystaniem poznanych wzorców i rozwiązań w praktyce. Zwrócenie szczególnej uwagi na III płaszczyznę wynika z potrzeby doskonalenia funkcjonowania lokalnego partnerstwa jakim jest lokalna grupa działania.

Czytaj więcej...

Szkolenie „Dlaczego warto zakładać lokalne organizacje pozarządowe”

W dniu 19 grudnia 2011 roku w budynku szkoleniowym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyło się szkolenie pt. „Dlaczego warto zakładać lokalne organizacje pozarządowe” zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania - Przyjazne Mazowsze. Celem szkolenia było przybliżenie zagadnień prawnych związanych z zakładaniem organizacji pozarządowych i ich prowadzeniem na starcie.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność