Najnowsze

Wyróżnione

European Rural Parliament - Europejski Parlament Wiejski

Propozycje nowego europejskiego funduszu na rzecz rozwoju lokalnego prowadzonego przez społeczność rozpoczęły trzecie europejskie parlamentarne posiedzenie w miejscowości Venhorst, w Holandii. Spotkanie odbywało się w dniach od 18 do 21 października 2017 r. pod auspicjami Sekretarza Generalnego Rady Europy, z udziałem przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej, niektórych rządów krajowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z wielu krajów. 250 osób reprezentujących społeczności wiejskie w 40 krajach europejskich, ogłosiło w "Deklaracji z Venhorst", nową erę rozwoju lokalnego, opartego na lokalnych działaniach społeczności wiejskich. Inspiracją jest szybko rosnąca liczba lokalnych inicjatyw zarówno w miastach i na wsi i potrzeba wzmocnienia witalności obszarów wiejskich w całej Europie.

 

Poniżej materiały ze spotkania w wersji angielskiej i polskiej

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność