9 czerwiec 2023

Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie na spotkanie inauguracyjne połączone z warsztatem kulinarnym

 

Grupa nieformalna „Razem dla Seniorów” serdecznie zaprasza na inauguracyjne spotkanie projektu pt. „Trenuj umysł, ciało, serce z babcią i dziadkiem” połączone z warsztatem kulinarnym dnia 1️7 sierpnia o godzinie 17.00 w Osiedlowym Klubie Plastuś w Płońsku.

Czytaj więcej...

XV Jesienny Jarmark „od pola do stołu” - odwołany

 

 
W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, mając na uwadze bezpieczeństwo wystawców i zwiedzających Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku informuje, że XV Jesienny Jarmark „od pola do stołu” zaplanowany na 13 września 2020r. w Płońsku nie odbędzie się.

 

Laboratorium Edukacji Lokalnej (LEL) – uczymy się, żeby działać!

 

We wtorek, 14 lipca 2020 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w ramach realizowanego projektu pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej  z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. zorganizowała warsztaty dla projektodawców, którzy będą realizować projekty wybrane w konkursie na inicjatywy lokalne. W spotkaniu, które odbyło się w CEK MODR O/Poświętne w Płońsku, uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń i grup nieformalnych, którzy do 15 listopada br. będą realizować inicjatywy na terenie 11 gmin powiatu płońskiego. Uczestnicy zapoznali się z dokumentami projektowymi: umową, wzorem sprawozdania, scenariuszami edukacyjnymi oraz prawidłowym opisem faktur. Ponadto zostały omówione zasady wpisywanie projektu w założenia modelu LEL, metody angażowania społeczności lokalnej oraz ewaluacji on – going. 

Czytaj więcej...

Wyniki w Konkursie na inicjatywy lokalne pt. „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” (LEL) realizowanego przez LGD - Przyjazne Mazowsze w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

 

Wyniki w Konkursie na inicjatywy lokalne pt. „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” (LEL) realizowanym przez LGD - Przyjazne Mazowsze w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie na inicjatywy lokalne pt . „ LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ”

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze ogłasza Konkurs grantowy na Inicjatywy Lokalne pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej ”, sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

Czytaj więcej...

Laboratorium Edukacji Lokalnej - relacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w dniu 9 czerwca 2020 r. zorganizowała, w ramach projektu pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej, spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu płońskiego. Szkolenie odbyło się w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.

Czytaj więcej...

Nowy komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2

W związku z wirusem SARS-CoV-2 na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pojawiła się informacja dotycząca zmiany przepisów dla beneficjentów poddziałania 19.2. Poniżej publikujemy treść komunikatu.

Czytaj więcej...

Uwaga! Ważne i korzystne zmiany dla Beneficjentów dotyczące realizacji zobowiązań wynikających z umów

 

Przedstawiamy Państwu treść pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 5 maja 2020 r.dla Beneficjentów w ramach poddziałania 19.2 z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce,

Czytaj więcej...

Mamy dodatkowe środki unijne na działalność gospodarczą!

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzył pozytywnie nasz wniosek i Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze pozyskała dodatkowe środki unijne w kwocie 800 000 zł, dla mieszkańców naszego obszaru, obejmującego gminy: Baboszewo, Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski, Raciąż i Miasto Raciąż!!!

Czytaj więcej...

Komunikat dot. trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300). 

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Czytaj więcej...

Informacje o ułatwieniach dla organizacji pozarządowych

 

Informacje o ułatwieniach dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w okresie epidemii COVID-19

Czytaj więcej...

Laboratorium Edukacji Lokalnej

Projekt Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze Laboratorium Edukacji Lokalnej  został wybrany i otrzymał dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego Programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych (FIO) Narodowego Instytutu Wolności (NIW) w wysokości 115 tys zł. 

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność