Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie na promocję publikacji pt. "Co wieś to inna pieśń-to co nas wyróżnia i łączy"

 

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza na promocję publikacji pt. „Co wieś to inna pieśń – to co nas wyróżnia i łączy”, która odbędzie się 20 marca 2020 r. o godzinie  18.00 w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku (sala wielofunkcyjna).

Czytaj więcej...

Zakończyła się ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów przeprowadzonych w terminie 07.01. – 20.01.2020 r.

W dniu 25 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: 

Czytaj więcej...

Warsztaty refleksyjne – podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

 

W dniu 20 lutego 2020 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne wPłońskuodbyły się warsztaty refleksyjne na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności LGD-Przyjazne Mazowsze  w roku 2019. 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na warsztaty refleksyjne w dniu 20 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza na warsztaty refleksyjne, których celem jest analiza procesu wdrażania, efektów oraz zmian w otoczeniu LSR za rok 2019. Realizacja warsztatów jest zadaniem obowiązkowym każdej LGD. Celem spotkania jest identyfikacja i lepsze rozumienie osiąganych rezultatów oraz oszacowanie z wyprzedzeniem, w jakim stopniu zbliżamy się do ich osiągnięcia. 

Czytaj więcej...

Ocena zgodności wniosków z LSR zakończona

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę zgodności z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie 07.01 – 20.01.2020 roku, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Czytaj więcej...

Komunikat o zakończeniu naborów wniosków i wezwaniu wnioskodawców do uzupełnień – data publikacji 27-01-2020

 

Wdniu 20-01-2020 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zakończyła nabory wniosków  w następujących zakresach:

  • Inkubator przetwórstwa (przedsięwzięcie: Przetwarzaj lokalnie) – wpłynął  1 wniosek o przyznanie pomocy

Czytaj więcej...

Anonimowa ankieta dotycząca funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

 

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Czytaj więcej...

Skarby Przyjaznego Mazowsza

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem pt. Skarby Przyjaznego Mazowsza, który został zrealizowany w ramach międzynarodowego projektu współpracy pt. "Co wieś to inna pieśń" w celu promocji produktów lokalnych oraz wybranych atrakcji obszaru Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Mini poradnik dla beneficjentów w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Mini poradnik dla beneficjentówskładających wnioski o przyznanie pomocy

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

Czytaj więcej...

Mini poradnik dla beneficjentów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Mini poradnik dla beneficjentówskładających wnioski o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 

Podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem

 

– o czym powinniśmy wiedzieć przed złożeniem wniosku  i na co należy zwrócić uwagę przy ubieganiu się o dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej

Czytaj więcej...

Aktywizacja lokalnego społeczeństwa w Raciążu

 

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu zakończyło realizację zadania grantowego. W ramach operacji pt. „Rozwój aktywności społecznej poprzez włączenie kulturalne różnych grup wiekowych i społecznych” stowarzyszenie zakupiło stoły i ławy wystawiennicze do  prezentacji i promocji swoich produktów oraz materiały w celu przeprowadzenia cyklicznych warsztatów teatralnych i rękodzielniczych m.in. robienia szkatułek ze sznurka i widokówek, decupage, ozdabiania kapeluszy kwiatami, robienia kwiatów z bibuły i krepiny, haftu krzyżykowego.

Czytaj więcej...

XIX Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku z dnia 28 października 2019 r.

Walne Zebranie członków LGD–Przyjazne Mazowsze odbyło się 28 października 2019 r. W pierwszym terminie o godz. 16:30 na spotkanie przybyły 22 z 82 członków, co stanowiło 26,83 % ogółu (obecność wg załączonej listy obecności). Z powodu braku wymaganej liczby członków stowarzyszenia zebranie odbyło się w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 17.00. W obradach uczestniczyło 23 uprawnionych członków.

Czytaj więcej...

Podsumowanie konsultacji dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Przyjazne Mazowsze oraz w Procedurach oceny i wyboru projektów grantowych – 28.10.2019 r.

 

 

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych naborów w ramach projektów grantowych, problemów pojawiających się w trakcie realizacji i rozliczenia grantów, uwag i potrzeb zgłaszanych przez grantobiorców, konsultacji społecznych oraz przeprowadzonych ankiet z organizacjami pozarządowymi, zaproponowano uproszczenia niektórych zapisów oraz ujednolicono treści  w procedurach i umowie.

Czytaj więcej...

MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE KULINARNE – DOBRE PRAKTYKI PSZCZELARSKIE

 

Co człowiek może dać pszczołom i dlaczego powinniśmy  je chronić tu i teraz? – to refleksja wynikająca ze szkolenia na temat dobrych praktyk pszczelarskich, które odbyło się 30 października 2019  r. w MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku. Organizatorami spotkania byli Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze i Koło Pszczelarzy w Płońsku.

Czytaj więcej...

10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego!

Profesja CAZ sp. z o. o. zaprasza Grantobiorców do wzięcia udziału w projekcie: 

„Międzynarodowa współpraca się opłaca” 

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność