Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie na otwarte spotkanie w ramach konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej obowiązującą „uchwałę antysmogową”

 

Zaproszenie na otwarte spotkanie w ramach konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej obowiązującą „uchwałę antysmogową”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w otwartym spotkaniu w ramach konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej obowiązującą „uchwałę antysmogową”. 

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków LGD – Przyjazne Mazowsze przyjęło projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

W dniu 22 czerwca br. LGD – Przyjazne Mazowsze zorganizowała ostatnie już konsultacje dla mieszkańców powiatu płońskiego (z wyłączeniem Miasta Płońska) dotyczące podziału dodatkowych środków finansowych, o jakie może ubiegać się LGD-PM  w ramach poddziałania 19.2. PROW 2014-2020. Proponowane zmiany opracowano na podstawie analizy dotychczasowego wdrażania LSR

Czytaj więcej...

Dodatkowe fundusze dla mieszkańców – zaproszenie na podsumowanie konsultacji!!!

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze do konsultacji projektu wykorzystania dodatkowych środków i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wstępne konsultacje z potencjalnymi beneficjentami odbyły się w maju a z  przedstawicielami samorządów lokalnych oraz członkami Rady stowarzyszenia w pierwszej dekadzie czerwca br.

Czytaj więcej...

Umowa na realizację projektu pt. Inclusion Leader podpisana

5 logotypów do KSOW bez stopki 1

 

W dniu 17 czerwca 2021 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku została podpisana umowa na realizację operacji pt. „Inclusion Leader”w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Lokalną Grupą Działania - Przyjazne Mazowsze. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pan Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek, natomiast LGD - Przyjazne Mazowsze reprezentowały: Pani Danuta Kucińska- Prezes Zarządu i Agnieszka Matoblewska - Zastępca Prezesa Zarządu.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne z Radą Stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze

 

W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z Radą Stowarzyszenia LGD –
Przyjazne Mazowsze dotyczące wykorzystania dodatkowych środków na realizację Lokalnej Strategii
Rozwoju w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do dyspozycji
mamy 565 000 EURO co przy przeliczeniu po 4 EURO daje kwotę 2 260 000 zł.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne z przedstawicielami samorządów lokalnych

W dniu 9 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami samorządów lokalnych z obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze dotyczące wykorzystania dodatkowych środków na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do dyspozycji mamy 565 000 EURO co przy przeliczeniu po 4 EURO daje kwotę 2 260 000 zł.

Czytaj więcej...

Projekt LGD-Przyjazne Mazowsze pt. Inclusion Leadera wybrany w konkursie KSOW

5 logotypów do KSOW bez stopki 1

Ponad 60 tysięcy złotych dofinansowania otrzyma Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze na projekt pt. Inclusion Leader, który został wybrany w konkursie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!

Czytaj więcej...

Konsultacje Społeczne

Możemy ubiegać się o dodatkowe fundusze dla mieszkańców!!!

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze do konsultacji projektu wykorzystania dodatkowych środków i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Czytaj więcej...

Premie – wnioski zostały ocenione

 

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się online posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom: rozwój przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem.

Czytaj więcej...

30 lat LEADERa

30 lat LEADERa w kontekście długoterminowej wizji obszarów wiejskich, efekty są widoczne w całej UE. Niewielkie środki a tysiące nowych i rozwijających się firm, nowa infrastruktura kulturalna, sportowa, turystyczna, inicjatywy lokalne, partnerstwa i współdziałanie między sektorami, współpraca regionalna i międzynarodowa i wiele innych przedsięwzięć wartych uwagi.

Czytaj więcej...

Nabory w 2021 zakończone

Szanowni Państwo,    

 

zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski były przyjmowane w terminie od 25.02.- 11.03.2021 r. Kwota dofinansowania (premia) to 70 000 zł. Limit dostępnych środków w naborze wynosił 1 660 902,68 zł. 

Czytaj więcej...

Zapisz się do akcji Masz Głos!

 

 
Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021. Akcja jest programem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk.

Czytaj więcej...

Relacja ze szkolenia online z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

W dniu 18 lutego 2021 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zorganizowała szkolenie online pt.„Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’. Spotkanie było skierowane do potencjalnych wnioskodawców z obszaru działania LGD-Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność