Najnowsze

Wyróżnione

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze zatwierdziło zmiany w LSR

W dniu 15 lutego 2023 r. w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbyło się XXV Walne Zebranie Członków LGD–Przyjazne Mazowsze w celu zatwierdzenia zmian w Planie działania wskazującym harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu, adekwatnych zmian w LSR (dot. przesunięcia pozostałych środków w budżecie) oraz w kryteriach wyboru i oceny operacji.

Czytaj więcej...

Podsumowanie realizacji LSR i działalności LGD-PM za 2022 rok – warsztat analityczno-refleksyjny

W dniu 15 lutego 2023 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbyły się warsztaty refleksyjne na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności LGD-Przyjazne Mazowsze za 2022 rok. 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na warsztaty refleksyjne w ramach ewaluacji wewnętrznej LGD za rok 2022

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza na warsztaty refleksyjne, których celem jest analiza procesu wdrażania, efektów oraz zmian w otoczeniu LSR za rok 2022. Realizacja warsztatów jest zadaniem obowiązkowym każdej LGD. Zależy nam na  identyfikacji i lepszym rozumieniu osiąganych rezultatów oraz oszacowaniu z wyprzedzeniem, w jakim stopniu zbliżamy się do ich osiągnięcia. 

Czytaj więcej...

Raport z ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

 
Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do konsultacji dotyczących zmian w LSR i w kryteriach oceny projektów

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w kryteriach oceny projektów.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami, w których propozycja zmian  została opracowana na podstawie ewaluacji on-going, wniosków beneficjentów, opinii ekspertów,  przedstawicieli samorządów lokalnych oraz członków Rady Stowarzyszenia. Zmiany  zaznaczono kolorem żółtym. 

Czytaj więcej...

Wręczenie Certyfikatów Marka Przyjazne Mazowsze – IV edycja

W dniu 10 listopada 2022 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie przedstawicielki LGD - Przyjazne Mazowsze Prezes Zarządu Danuta Kucińska oraz Zastępca Prezesa Zarządu Agnieszka Matoblewska wręczyły Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze, przyznane wnioskodawcom przez Kapitułę w IV edycji. W uroczystości wzięli także udział: Pan Jerzy Ryziński - Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin oraz Pan Kryspin Kadej - Dyrektor MGOK w Sochocinie, którzy składali gratulacje laureatom. Przy okazji wręczenia Certyfikatów uczestnicy obejrzeli film pt. „Z bogactw natury – Sochocińskie guziki” i zwiedzili Izbę Pamiątkową Guzikarstwa.

Czytaj więcej...

Konsultacje podsumowujące wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w 2022 roku

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w konsultacjach podsumowujących wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w 2022 roku. Ankieta mierząca satysfakcję mieszkańców na temat warunków życia w danej gminie dostępna jest na naszej stronie internetowej

Czytaj więcej...

XVI edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2022

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XVI edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2022. 

Czytaj więcej...

Pani Małgorzata Oszczyk otrzymała Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze za KWIACIARNIĘ DZIKA RÓŻA.

Pani Małgorzata Oszczyk otrzymała Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze za KWIACIARNIĘ DZIKA RÓŻA w kategorii usługa w ramach IV edycji. Serdecznie gratulujemy !!!

Czytaj więcej...

Błazen Jajosz – promotor wydarzeń historycznych na Mazowszu

Pan Michał Wróbel otrzymał Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze za projekt  „Błazen Jajosz”, prezenter wydarzeń historycznych i promotor średniowiecznej części historii Mazowsza w kategorii usługa.

Czytaj więcej...

Różnorodne pasje, pomysły i umiejętności Pań z Koła Gospodyń Wiejskich Ciecierzanki

Koło Gospodyń Wiejskich Ciecierzanki z Ciecierska otrzymało trzy Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze  za RĘKODZIEŁO, KACZKĘ FASZEROWANĄ oraz NALEWKĘ CYTRYNOWĄ –DAR CIECIERZANEK w kategorii produkt. 

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Festiwal Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” otrzymał Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze!!!

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana otrzymało Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze za inicjatywę pn. Międzynarodowy Festiwal Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, w ramach IV edycji.

Czytaj więcej...

Objazdowy Warsztat Kreatywny – idealne miejsce do rozwijania zainteresowań i pasji

Firma Objazdowy Warsztat Kreatywny Pani Katarzyny Bańkowskiej z Brześcia Nowego (gm. Baboszewo) otrzymała Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze za OBJAZDOWY WARSZTAT KREATYWNY w kategorii usługa, w ramach IV edycji. Gratulujemy!!!

Czytaj więcej...

Malarstwo Stanisławy Rólki

Pani Stanisława Rólka otrzymała Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze w kategorii produkt za malarstwo w ramach IV edycji. Serdecznie gratulujemy !!!

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność