Najnowsze

Wyróżnione

Inclusion Leader – podsumowanie projektu Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

loga slogan

 

Inspiracją do napisania projektu Inclusion-Leader była postać Stefana Czarnowskiego, wybitnego polskiego socjologa pochodzącego z Kroczewa w powiecie płońskim, jego dzieło jest naszym zasobem i drogowskazem. Realizując projekt chcieliśmy zidentyfikować i pokazać innowacyjne metody i narzędzia wykorzystywane przez LGD na rzecz włączania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

Ponad 2 MLN ZŁ DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE GMIN, STOWARZYSZEŃ ORAZ NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze podpisała aneks do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dodatkowe środki unijne pochodzące z przedłużenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, po konsultacjach i zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków LGD-Przyjazne Mazowsze przeznaczymy na:

- 1 050 000 zł na otwarcie działalności gospodarczej -  premie 70 tys. zł

- 1 260 000 zł na rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Nabory wniosków w połowie stycznia 2022 roku!

Czytaj więcej...

Spotkanie sieciujące Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD-PM

W dniu 20 października br. odbyło się spotkanie sieciujące Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu płońskiego pt. „Produkt lokalny na miarę XXI wieku”. Organizatorem była Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku.

Czytaj więcej...

Przyznano Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze - III edycja

W dniu 07.10.2021 r.  w pięcioosobowym składzie zebrała się Kapituła Marki Przyjazne Mazowsze: Przewodnicząca Kapituły Pani Danuta Bronowska - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Ornarowicz - Starostwo Powiatowe w Płońsku, Sekretarz Pani Monika Łabęcka - LGD-PM oraz członkowie Kapituły: Pani Zenona Szostek - Specjalista w zakresie produktu lokalnego, Pani Dominika Zacieska - LGD-PM. 

Czytaj więcej...

Wybrano członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej LGD – Przyjazne Mazowsze na nową

kadencjęW dniu 16 września 2021 r. w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące propozycji uzupełnień
w kryteriach wyboru operacji, które odbędzie się w dniu 16 września 2021 r. o godz. 15.30
w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.

Czytaj więcej...

Badanie dot. współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej

Do 20 września z inicjatywy i na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) realizowane jest badanie dotyczące współpracy sektora prywatnego z podmiotami ekonomii społecznej działającymi na terenie województwa mazowieckiego. 

Celem badania są:

identyfikacja możliwych obszarów współpracy sektora prywatnego z ekonomią społeczną z terenu województwa

wielowymiarowa ocena obecnego stanu tej relacji, zakresu, formy i skali współpracy, jak również leżących u jej podstaw motywacji do zaangażowania obu stron.

Czytaj więcej...

XV Jesienny Jarmark „od pola do stołu”

W niedzielę, 12 września 2021r., już po raz piętnasty, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne w Płońsku zorganizował  Jesienny Jarmark „od pola do stołu”.  Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wzięła udział w imprezie nie tylko jako uczestnik (wystawca), ale także jako partner tego projektu. 

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt współpracy pt. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” (akronim Wieś).

slogan

 

W dniach 02-03.09.2021 r. w Lidzbarku odbyła się konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt współpracy, realizowany w latach 2019 - 2021. Konferencję otworzył pan Andrzej Długołęcki – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy-LGD, który przywitał wszystkich uczestników, prelegentów oraz partnerów projektów.

Czytaj więcej...

Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi – zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu

 Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza przedstawicieli organizacji wiejskich i inicjatyw nieformalnych do udziału w badaniach w dniach 13-16 września 2021 w ramach projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2020. 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję nt. „Przetwarzanie i sprzedaż żywności w gospodarstwach rolnych”

 plakat konferencja 1

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji  pn. Przetwarzanie i sprzedaż żywności w gospodarstwach rolnych”organizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, która odbędzie się 12 września 2021 r. o godz. 10.30 podczas XV JESIENNEGO JARMARKU „od pola do stołu” w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym przy ul. Sienkiewicza 11 w Płońsku.

Czytaj więcej...

Nagrody w konkursie im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leader wręczone !!!

5 logotypów do KSOW bez stopki 2

W dniu 14 sierpnia 2021 r. podczas VIII Jarmarku Raciąskiego w Raciążu wręczyliśmy nagrody laureatom konkursu im.  Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leadera, którzy przybyli na uroczystość.

Czytaj więcej...

Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze wręczone!!!!

 

W dniu 14 sierpnia 2021 r. podczas VIII Jarmarku Raciąskiego w Raciążu zostały wręczone w ramach II Edycji Certyfikaty i Statuetki Marka Przyjazne Mazowsze. 

Czytaj więcej...

Konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera ROZSTRZYGNIĘTY !!!

5 logotypów do KSOW bez stopki

 

W czerwcu br. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze ogłosiła konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera. W terminie od 14 czerwca do 16 lipca 2021 r.  do biura LGD-PM  wpłynęło 20 zgłoszeń. Wyznaczona przez Zarząd Komisja konkursowa oceniła zgłoszenia na indywidualnych kartach oceny. W dniu 2 sierpnia 2021 r. członkowie Komisji na spotkaniu w biurze LGD-PM dokonali podsumowania zgłoszonych inicjatyw i zatwierdzili ich ostateczną ocenę. 

Czytaj więcej...

Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne Skrzatolandia (CERS) – wniosek złożony

 

Wniosek  pn. Utworzenie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego Skrzatolandia został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu współpracy (działanie 19.3, PROW na lata 2014 -2020), którego liderem jest LGD- Przyjazne Mazowsze, partnerem LGD „Kurpsie Razem”. Celem inicjatywy jest aktywizacja mieszkańców obszaru obu LGD i jego promocja oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie CERS.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność