Najnowsze

Wyróżnione

Ocena zgodności wniosków z LSR zakończona

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę zgodności z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie 17.01. – 31.01.2022 roku, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Czytaj więcej...

Nabór wniosków o przyznanie pomocy zakończony

Zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski były przyjmowane w terminie od 17.01-31.01.2022 r. w następujących zakresach: 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na warsztaty refleksyjne w dniu 23 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza na warsztaty refleksyjne, których celem jest analiza procesu wdrażania, efektów oraz zmian w otoczeniu LSR za rok 2021. Realizacja warsztatów jest zadaniem obowiązkowym każdej LGD. Zależy nam na  identyfikacji i lepszym rozumieniu osiąganych rezultatów oraz oszacowaniu z wyprzedzeniem, w jakim stopniu zbliżamy się do ich osiągnięcia. 

Warsztaty należy przeprowadzić na początku każdego roku kalendarzowego, aby wypracowane wnioski i rekomendacje wykorzystać do dalszej pracy oraz zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni. 

Czytaj więcej...

Spotkanie konsultacyjne z gospodarzami gmin powiatu płońskiego

W dniu 25 stycznia 2022r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z gospodarzami gmin powiatu płońskiego, na którym omówiliśmy i przedyskutowaliśmy najważniejsze zadania do realizacji w roku bieżącym. Spotkanie odbyło się w  MODR Oddział Poświętne w Płońsku. W tym roku będziemy opracowywać nową, lokalną strategię rozwojuwspólnie z mieszkańcami naszego obszaru, obejmującego 11 gmin powiatu płońskiego.

Czytaj więcej...

XV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021. 

Czytaj więcej...

Konsultacje podsumowujące

 

Szanowni Państwo,
 
Zachęcamy do udziału w konsultacjach podsumowujących wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w 2021 roku. Ankieta mierząca satysfakcję mieszkańców na temat warunków życia w danej gminie dostępna jest na naszej stronie internetowej pod linkiem:

Czytaj więcej...

Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy

 

Szanowni Państwo,
 
w poniższych linkach znajdują się niezbędne informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy:
 
Dokumentacja konkursowa:
https://lgdpm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=391&Itemid=252 , w której znajduje się instrukcja do wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu z której warto, a nawet trzeba skorzystać.

Czytaj więcej...

Relacja ze szkolenia online z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

 

W dniu 8 grudnia 2021 r. Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zorganizowała szkolenie online pt. „Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ . Spotkanie było skierowane do potencjalnych wnioskodawców z obszaru działania LGD-Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Szkolenie pt. Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020

 

Zapraszamy osoby, które planują złożyć do LGD - Przyjazne Mazowsze wniosek o przyznanie pomocy w zakresie podjęcia działalności gospodarczej (tzw. premie) na szkolenie online. Szkolenie jest adresowane do osób zamieszkujących obszar LGD - Przyjazne Mazowsze (powiat płoński z wyłączeniem Miasta Płońsk). Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej...

Wręczono nagrody w konkursie fotograficznym pt. „POWIAT PŁOŃSKI W OBIEKTYWIE”

W dniu 1 grudnia 2021 r. zostały wręczone nagrody laureatom konkursu fotograficznego pt. „POWIAT PŁOŃSKI W OBIEKTYWIE”
zorganizowanego przez LGD-Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. INCLUSION LEADER Poznaj dobre praktyki lokalnych grup działania i ich beneficjentów

5 logotypów do KSOW ze stopką

 

Publikacja w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim została opracowana  w ramach operacji pt. Inclusion Leader współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu fotograficznego pt. "POWIAT PŁOŃSKI W OBIEKTYWIE"

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze informuje, że konkurs fotograficzny pt. „POWIAT PŁOŃSKI W OBIEKTYWIE” został rozstrzygnięty!

Czytaj więcej...

„Gdybyśmy wiedzieli jak dobroczynną rolę odgrywają kiszonki w naszym organizmie stałyby się one codziennym elementem naszego menu”

 

W dniu 16 listopada 2021 r. odbyło się szkolenie pt. MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE KULINARNE - KISZONKI WARZYWNE. Organizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku. Uczestników przywitali przedstawiciele organizatorów tj.: Pan Jarosław Grabowski – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Płońsk,

Czytaj więcej...

Zaproszenie na szkolenie MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE KULINARNE - KISZONKI WARZYWNE

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział "Poświętne" w Płońsku serdecznie zapraszają na szkolenie MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE KULINARNE - KISZONKI WARZYWNE, które odbędzie się 16 listopada 2021r. w godz. 10.00-15.00 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR Oddział Poświętne w Płońsku.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dot. projektu programu współpracy powiatu płońskiego z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu Płońskiego zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu płońskiego do konsultacji dot. projektu programu współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. 

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność