Najnowsze

Wyróżnione

UZYSKAJ CERTYFIKAT MARKA PRZYJAZNE MAZOWSZE (V EDYCJA 2023)

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległym od tego obszaru do 50 km takich jak warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM.

Czytaj więcej...

Umowa podpisana!!!

Screenshot 2023 07 11 at 08.58.35

 

W dniu 7 lipca 2023 roku w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej została podpisana umowa na realizację zadania publicznego pt. „Czyste powietrze dla Europy – czyste powietrze dla nas” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Lokalną Grupą Działania - Przyjazne Mazowsze.  Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, natomiast LGD - Przyjazne Mazowsze reprezentowały: Pani Danuta Kucińska- Prezes Zarządu i Agnieszka Matoblewska - Zastępca Prezesa Zarządu.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla „zjadaczy miodu”

W ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk Pszczelarskich w dniu 5 lipca 2023 r. w OSP w Nowej Górze (gmina Staroźreby) odbyło się szkolenie dla „zjadaczy miodu”. Organizatorami spotkania byli: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze przy współpracy KGW w Pilichówku i KGW w Nowej Górze. Uczestników przywitały panie z KGW: Agnieszka Pielat (KGW w Pilichówku), Anna Stradomska (KGW w Nowej Górze) oraz Danuta Kucińska – prezes LGD-PM.

Czytaj więcej...

Zarząd LGD z absolutorium za 2022 r.

W czwartek, 29 czerwca 2023 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne odbyło się Walne Zebranie Członków LGD-Przyjazne Mazowsze. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego i Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia za rok 2022. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte uchwałami przez Członków LGD. Zarząd LGD-Przyjazne Mazowsze uzyskał absolutorium za rok 2022. Zatwierdzono również zmiany w Planie działania wskazującym harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu.

Czytaj więcej...

Relacja z wyjazdu studyjnego „Lepszy przykład niż wykład – po sąsiedzku w warmińsko-mazurskim”

Screenshot 2023 07 03 at 09.40.08

W dniach 26 - 28 czerwca 40 osób z terenu działania Oddziałów MODR Warszawa: Poświętne w Płońsku, Bielice i Płock uczestniczyło w wyjeździe studyjnym, który odbył się w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023. Organizatorem wyjazdu był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z Lokalną Grupą Działania- Przyjazne Mazowsze w Płońsku.

Czytaj więcej...

Konkurs „Przyjazna wieś”

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

Czytaj więcej...

Złożyliśmy wniosek o wybór LSR na lata 2023-2027

W dniu 7 czerwca 2023 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Ubiegamy się o ponad 9 mln zł na realizację inwestycji i inicjatyw lokalnej społeczności.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna do LGD Korona Północnego Krakowa

logotypy KSOW 2023 2

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli KGW z powiatu płońskiego do udziału w wizycie studyjnej

pn. „Poznajemy markę lokalną Spichlerz Koronny – wizyta studyjna”. Wyjazd został zorganizowany we współpracy z LGD- Korona Północnego Krakowa i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 36.700,00 zł

Czytaj więcej...

Z wizytą do LGD Korona Północnego Krakowa – mamy dofinansowanie

logotypy slogan

W dniu 7 czerwca 2023 r. podpisaliśmy z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie operacji pn.: „Poznajemy markę lokalną Spichlerz Koronny – wizyta studyjna”.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków LGD-PM zatwierdziło Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2027 oraz zmiany w Statucie Stowarzyszenia

W dniu 31 maja 2023 r. w „Sienkiewiczówce” w Płońsku odbyło się XXVI Walne Zebranie Członków LGD–Przyjazne Mazowsze. Po przedstawieniu przez panią Danutę Kucińską  i Agnieszkę Matoblewską nowej, Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027  i Statutu Stowarzyszenia, członkowie jednogłośnie zatwierdzili zaprezentowane dokumenty.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące nowej LSR na lata 2023-2027

Screenshot 2023 05 30 at 15.35.48

 

 

W dniu 31 maja 2023 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, uczestniczyli w nim mieszkańcy obszaru LGD-PM, Przedstawiciele Gmin, Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz członkowie Stowarzyszenia.  

Czytaj więcej...

Zakończyła się ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów przeprowadzonych w terminie 31.03.-17.04.2023 r.

W dniu 16 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: 

Czytaj więcej...

Konsultacje nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Screenshot 2023 05 30 at 15.35.48

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027,nad którą wspólnie z mieszkańcami  pracowaliśmy od maja 2022 r. dobiega końca. Razem wypracowaliśmy kierunki rozwoju oraz stworzyliśmy wieloletni plan działania na rozwój naszego obszaru. Ubiegamy się o pozyskanie środków (ok. 9 mln. zł) na realizację projektów.

Czytaj więcej...

Powstanie nowa infrastruktura publiczna na obszarze LGD – Przyjazne Mazowsze

LGD – Przyjazne Mazowsze przyznała 390 000 tysięcy złotych na realizację  nowych projektów z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. W dniach od 31 marca do 17 kwietnia  2023 r. przeprowadziła nabór wniosków i przyznała kolejne środki finansowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W okresie trwania naboru gminy z powiatu płońskiego złożyły 3 wnioski na rzecz rozwoju i budowy obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej. Limit dostępnych środków w naborze wynosił 97 500,00 EURO, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 390 000 zł. 

Czytaj więcej...

Rozwój kolejnych firm dzięki wsparciu LGD – Przyjazne Mazowsze

LGD – Przyjazne Mazowsze w dniach 31 marca do 17 kwietnia 2023 roku przeprowadziła nabór wniosków i przyznała kolejne środki finansowe na rozwój działalności w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W okresie trwania naboru wpłynęło 11 wniosków. Limit w wysokości 881 274,88 zł, pozwolił na wybranie 9 projektów, które otrzymają dofinansowanie w formie refundacji. 

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność